Με 23 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4-08-2020 και ώρα 11:00, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη: Βασίλης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, Στέργιος Διαμάντης, Αθανάσιος Δέλλας, Χρήστος Τσιούντας, Γιώργος Γουλτίδης, Κωνσταντίνος Τροχόπουλος και Άρης Λαζαρίδης. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Απαλλαγή καταλογισμού λόγω απόδοσης της παγίας προκαταβολής του Προέδρου Κοινότητας Κουλούρας για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη σύστασης και χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής σε Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης για την έγκριση χωροθέτησης και την ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθμ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας».

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για εκποίηση-διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, Πολυδένδρου, Τριποτάμου και από δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων».

ΘΕΜΑ 9ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Επέκταση - διαρρύθμιση Δημοτ. σχολείου Αγ.Γεωργίου».

ΘΕΜΑ 10ο Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 308/2019 απόφασης Ο.Ε. και αντικατάσταση ή μη μέλους Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 68/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. (ΚΑΠΑ), περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισής της, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Α. Βέροιας (2019)».

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη 4ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και Α΄ Πίνακα Εργασιών τροποποίησης σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «Ανακατασκευή των δαπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης Ε.Α.Κ.».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή των δαπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης Ε.Α.Κ.».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας» για αναγόμωση τόνερ και μελανιών.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας» για προμήθεια υλικών καθαριότητας ετών 2021 και 2022.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για την κατασκευή μεταλλικής βάσης αποθήκευσης.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για προμήθεια υλικών καθαριότητας ετών 2021 και 2022.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη «Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» για προμήθεια υλικών καθαριότητας ετών 2021 και 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ