Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στον Τουριστικό Όμιλο Σελίου

Από τον Πολιτιστικό Τουριστικό Όμιλο Σελίου (Κάτω Βερμίου) ανακοινώνεται πως την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, από 14:30 έως 20:30 στην SALA της Ελιάς θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας από 21-4-2018
έως και 6-5-2018 ηλεκτρονικά στο email elenabouslas@gmail.com καθώς επίσης στις 21/4 - 22/4, 28/4-29/4 και 5/5-6/5 (ημέρες Σάββατο & Κυριακή) στο Σέλι, στο ΑLT café (Γιώργο Παπαγιάννη: 6971843981) και στον Ξενώνα Καραφώλα (Έλενα Μπούσλας - Καραφώλα: 6942868932) και στις 25/4 και 2/5 (ημέρες Τετάρτη) από 18:30 έως 20:30 στην SALA Ελιά (Μαριλένα Μητρούλα: 6973646168).

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτοποιημένα ταμειακώς τακτικά μέλη που θα έχουν εγγραφεί, σύμφωνα με το καταστατικό, μέχρι την Κυριακή 6 Μαΐου, στις παραπάνω ημερομηνίες και τοποθεσίες με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 10 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό και ότι δεν ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με την πολιτική ούτε και θα ασχοληθεί εφόσον εκλεγεί για θέση στο Δ.Σ. και για όλη τη διάρκεια της θητείας του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡ. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ