Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή - Τι θα συζητηθεί

Την Τετάρτη 25-04-2018 και ώρα 11:00, στο δημαρχείο της πόλης, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Βέροιας. Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που θα παρευρεθούν είναι οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Α. Σιδηρόπουλος, Δ. Κουλουριώτης, Β. Παπαδόπουλος, Α. Λαζαρίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Αποστολόπουλος και Ζ. Πατσίκας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
2ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017 (Δ΄ Τριμήνου 2017).
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας».
ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχων για «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού».
ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου Εμπορικού Κέντρου».
ΘΕΜΑ
6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 606 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Παλατιτσίων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 597 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Παλατιτσίων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 445 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Παλατιτσίων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 189 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 235 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
11ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 324 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
12ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 31 καταστήματος Ε=16,10 τ.μ. ιδιοκτησίας του δήμου, που βρίσκεται στη Β΄ στάθμη της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
13ο
Ανάκληση της αριθμ.208/2018 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ
14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας».
ΘΕΜΑ
15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας».
ΘΕΜΑ
16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
17ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ
18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αμοιβές Λογιστών».
ΘΕΜΑ
19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
ΘΕΜΑ
20ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Αποζημίωση Δ.Παυλίδη).
ΘΕΜΑ
21ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων έτους 2018 για εγκεκριμένες δαπάνες έργων κ.λ.π. που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017.
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών για το έργο: Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου τείχους στην περιοχή της υπό κατασκευή Γέφυρας Κούσιου».
ΘΕΜΑ
25ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ
26ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
ΘΕΜΑ
27ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
28ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προμήθειες Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού του Τμήματος Η/Μ Έργων.
ΘΕΜΑ
29ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων Υπηρεσιών και Προμηθειών του Τμήματος Τεχνικό-Συντήρησης Έργων.
ΘΕΜΑ
30ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.
ΘΕΜΑ
31ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Κ.-Μ.Κύρτση.
ΘΕΜΑ
32ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Σ.Μαρκαντάρα.
ΘΕΜΑ
33ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Τσαπραντζή.
ΘΕΜΑ
34ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Σ.Δαλιγκάρο.
ΘΕΜΑ
35ο
Επικαιροποίηση-Τροποποίηση της αριθμ.285/2017 απόφασης Ο.Ε. Ορισμού δικηγόρου Αθηνών να παραστεί στο Εφετείο Αθηνών.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ