Τέλος η προσωρινή σύνταξη για όσους έχουν χρέη στον ΟΑΕΕ

Για χρέη άνω των 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ κόβεται η προσωρινή σύνταξη. Σύμφωνα με εγκύκλιο όσοι χρωστούν πάνω το συγκεκριμένο ποσό στο ταμείο, ακόμη και αν αυτά περιλαμβάνουν και τις προσαυξήσεις δεν θα μπορούν να λάβουν την προσωρινή σύνταξη. Υπενθυμίζεται πως προσωρινή σύνταξη δικαιούνται όσοι έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση πλασματικών χρόνων και εφόσον εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης (η εξαγορά του χρόνου θα γίνεται τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου).

Δημοφιλείς αναρτήσεις