Παράταση ως 31 Ιουλίου στις αιτήσεις για τα αντιχαλαζικά

Ένα μήνα πίσω, μέχρι τις 31 Ιουλίου, μετατίθεται η προθεσμία για τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παραγωγών για το Μέτρο 5.1 των αντιχαλαζικών, λόγω φόρτου εργασίας καθώς μέχρι αυτή την στιγμή για το μέτρο 5.1 έχουν κατατεθεί λίγο περισσότεροι από 300 φάκελοι. Όπως ανακοίνωσε
ο ΕΛΓΑ: Την παράταση υποβολής (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, μέσω του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έως τις 31/07/2018, αποφάσισαν από κοινού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛ.Γ.Α., με την τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. ΕΛ.Γ.Α.4882/11-04-2018 πρόσκλησης που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», σύμφωνα με την οποία η προθεσμία έληγε στις 25/06/2018.
Θυμίζουμε ότι το μέτρο επιδοτεί δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή στο 80% για φυσικά πρόσωπο και εξολοκλήρου σε συλλογικούς φορείς. Η βασική διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα.


Ύψος επιλέξιµου προϋπολογισµού
  1. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νοµικού προσώπου έως τις 100.000 ευρώ.
  2. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσ- διορισµό της στήριξης την περίοδο 2014 -2020 ανέρχεται ανά συλλογικό σχήµα γεωργών έως το 1.000.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της ενίσχυσης για το οποίο είναι επιλέξιµη η επιχείρηση.
  3. Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ανέρχεται έως 80% και των συλλογικών σχηµάτων γεωργών έως 100%.
  4. Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, δηλαδή η περίοδος µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης και της ηµεροµηνίας υποβολής της τελικής αίτησης πληρωµής, ορίζεται στους εικοσιτέσσερις (24) µήνες.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης
  • Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι του µέτρου θα είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.
  • Προτεραιότητα σε συλλογικές επενδύσεις προστασίας
  • Επίσης δικαιούχοι µπορούν να είναι νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον εµπορικό δίκαιο και εµφανίζεται µε τη µορφή Οµόρρυθµης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθµης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυµης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).
  • Στην κατηγορία συλλογικών σχηµάτων συµπεριλαµβάνονται οι Οµάδες Παραγωγών. Σηµειώνεται πως η έγκριση στις αιτήσεις θα δοθεί κατόπιν µοριοδότησης (βάση το 40).
Να σηµειωθεί ότι προτεραιότητα θα έχουν συλλογικές επενδύσεις, νέοι αγρότες, περιοχές µε υψηλή συχνότητα καιρικών φαινοµένων καθώς και καλλιέργειες µε αξία παραγωγής άνω των 1.500 ευρώ ανά στρέµµα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ