Η «Tasty Fruit» ζητάει προσωπικό

Τηλ. Επικοινωνίας: 2331072700
Η Εταιρία «Tasty Fruit» Αποστολίδης Στ. - Νικολόπουλος Β. Ο.Ε. ζητάει εργατικό προσωπικό με εμπειρία στη συσκευασία φρούτων για την καλοκαιρινή σεζόν με έναρξη εγγραφών από 24-04-2018 στη διεύθυνση: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων Β (στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της).
Ώρες εγγραφών: 10:00 έως 15:00 αυτοπροσώπως. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται:

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
2) ΑΦΜ,
3) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ),
4) Α.Μ.Κ.Α,
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
6) Πιστοποιητικό Υγειάς,
7) Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (Πειραιώς εάν υπάρχει)

Επιπλέον για αλλοδαπούς: Πρωτότυπα το Διαβατήριο και την Άδεια Παραμονής.

Δημοφιλείς αναρτήσεις