Απαγόρευση αλιείας στις τεχνητές λίμνες του Αλιάκμονα

Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματική και ερασιτεχνική) στις τεχνητές λίμνες του ποταμού Αλιάκμονα και συγκεκριμένα της Σφηκιάς, των Ασωμάτων και της Αγίας Βαρβάρας, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας. Το ψάρεμα απαγορεύεται στις φραγμαλίμνες, στις λιμνοδεξαμενές της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας, όπως και σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν άμεσα στις τεχνητές λίμνες και σε απόσταση 1000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω). Απαγόρευση αλιείας έχουμε και στους Ποταμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αξιό, Αλιάκμονα, Λουδία, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Στρυμόνα και Αγγίτη).
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή μέχρι και την 3η Ιουνίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή. 
Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992)Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123.
Οι αποφάσεις είναι της Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Γερακίνας Μπισμπινά και του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη (αριθ. 179776(737)/18.04.2018 ΑΔΑ:Ψ0Σ17ΛΛ-ΤΨ0 και αριθ. 10094/17.04.2018 ΑΔΑ:ΨΠΝ17ΛΛ-ΟΥΔ αντίστοιχα) και για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων :

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ