Ανακύκλωση υφασμάτων από το Δήμο Βέροιας

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν εταιρίες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν σε συνεργασία με το Δήμο
Βέροιας την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών έως τις 03/05/2018, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, Μητροπόλεως 55 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο garani@veria.gr. Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ