Ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για εξετάσεις IELTS στο «my choice»

Το IELTS σχεδιάστηκε για να πιστοποιεί την ικανότητα των υποψηφίων για σπουδές ή για εργασία όπου η επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Στην Ελλάδα το IELTS ζητείται συχνά σε υποψηφίους σαν προ-απαίτηση για την Εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια, σε προγράμματα Α’ Πτυχίου (Undergraduate)ή Μεταπτυχιακά προγράμματα
(Postgraduate). Εξετάζει επίσης και την ικανότητα των υποψηφίων όσον αφορά στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας και στην καθημερινή ζωή.
Η εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου) και διατίθεται σε δύο τύπους: Ακαδημαϊκή και Γενική Εκπαίδευση (Academicand GeneralTraining).

Στο MYCHOICE θα βρείτε ειδικά προγράμματα προετοιμασίας του IELTS σε2 ΜΗΝΕΣ με εγγυημένη επιτυχία και στην χαμηλότερη τιμή!!!

Σας προσφέρουμε:

1. Μελετημένη και ποιοτική διδακτική εμπειρία (Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές).

2. Ολιγομελή Τμήματα(Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά σε πολύ μικρά γκρουπ 2-5 ατόμων, έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να διδάσκεται υπό την μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων στην προνομιακή τιμή ενός γκρουπ)

3. Ειδικά Tests Προσομοίωσης (Προετοιμασία των υποψηφίων με τα Ειδικά IELTS Tests Προσομοίωσης, καθώς και Paper BasedTests).

4. Εξατομικευμένη & προσωπική καθοδήγηση (Προσωπική επικοινωνία από τους καθηγητές προς κάθε σπουδαστή ξεχωριστά για την επίλυση αποριών και για σωστή καθοδήγηση στη διάρκεια της προετοιμασίας).

5. Προσιτές τιμές για όλους τους σπουδαστές. (Οικονομικά πακέτα για άνεργους, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, φοιτητές, ομαδικές εγγραφές).


«my choice»
Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Τσέου Κρυσταλλία
- Μητροπόλεως 41 │ Τηλ. 2331077555
- Κίμωνος 7 (Προμηθέας) │ Τηλ. 2331074027
Βέροια


Δημοφιλείς αναρτήσεις