Θέση εργασίας Ηλεκτρονικού - Τεχνικού Παραγωγής στην «Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ»

Η «Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ» έχει 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξειδικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών. Χρειάζεται ανθρώπους με όραμα και ενθουσιασμό που θα συνεισφέρουν ενεργά στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού. Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ αναζητά:
ηλεκτρονικό - αυτοματιστή για την τεχνική υποστήριξη του τμήματος παραγωγής.

Περιγραφή Θέσης
Ο υποψήφιος θα στελεχώσει το τμήμα της συντήρησης. Απαραίτητες θεωρούνται οι γνώσεις και η εμπειρία σε PLC, inverter, converter, κυκλώματα αυτοματισμού, ηλεκτρονικά μετρητικά όργανα (μετρητές πίεσης θερμοκρασίας, μέτρων κλπ.) μετατροπείς σημάτων και ηλεκτρονικών ισχύος των μονάδων παραγωγής. Επιθυμητή η γνώση του περιβάλλοντος SCADA.


Η ικανότητα επισκευών σε ηλεκτρονικά κυκλώματα-πλακέτες είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και να είναι ικανός για επικοινωνία με τεχνικούς εκπροσώπους των προμηθευτών - συνήθως από το εξωτερικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση η μόνιμη κατοικία σε απόσταση έως 15 χιλ. από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου (Δήμος Βέροιας).


Προφίλ Υποψηφίου
 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής ή ΙΕΚ ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών ή αυτοματιστών. 
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον. 
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 • Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και αφοσίωσης. 
 • Φιλοδοξία για πρόοδο και ανέλιξη εντός της εταιρείας. 
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 • Κάτοικος Δήμου Βέροιας ή το πολύ σε απόσταση μέχρι 15 χιλ. από το εργοστάσιο. 
 • Ηλικία μέχρι 35 χρονών 
Παροχές Εταιρίας
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών. 
 • Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 • Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας. 

Πληροφορίες - Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας - Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com
Κωδικός θέσης: DA1 (υποχρεωτική αναγραφή στο mail)

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ