Εγκρίθηκε ο Απολογισμός και Ισολογισμός του δήμου Βέροιας για το 2015

Μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά και με 4 ψήφους κατά, εγκρίθηκε πριν από λίγο ο απολογισμός, ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Βέροιας για τη διαχειριστική περίοδο 2015. Τα στοιχεία παρουσίασαν στο Σώμα ο διευθυντής και η λογίστρια της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, Πέτρος Δαούλας και Εύη Αλεξανδροπούλου αντίστοιχα. Για την ιστορία, οι 4 ψήφοι
κατά, προήλθαν από τους κυρίους Παπαγιάννη, Μαρκούλη, Μελιόπουλο και Αποστολόπουλο.

Ο απολογισμός του Δήμου Βέροιας του έτους 2015 παρουσιάζει: 
Έσοδα: 40.210.204.62€
Έξοδα: 35.230.354.56€
Χρηματικό Υπόλοιπο: 4.979.850.06€
Ο ισολογισμός του Δήμου Βέροιας χρήσης 2015 παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο Ενεργητικού: 139.993.625.47€
Γενικό Σύνολο Παθητικού: 139.993.625.47€ 
Καθαρά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Χρήσης: 199.202.59€

Δημοφιλείς αναρτήσεις