Δωρεάν σεμινάριο από το Επιμελητήριο Ημαθίας

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, σε συνεργασία με την διεθνή εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης Manager’s Office (www.managersoffice.net) θα διοργανώσουν σεμινάριο B2B Πωλήσεων διάρκειας 2 ωρών στις 3 Σεπτέμβρη του έτους 2016 και ώρα 18:00. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν εφαρμοσμένες διαδικασίες για την ανάπτυξη B2B πωλήσεων στην Ελληνική Αγορά καθώς επίσης και όλο το κύκλωμα ανάπτυξης . Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη πωλήσεων προϋποθέτει στρατηγική και μεθοδευμένες κινήσεις καθώς και την ενηλικίωση του κάθε υποψήφιου πελάτη πριν το τελικό deal. Έτσι λοιπόν θα αναπτυχθούν όλα τα βήματα της στρατηγικής (pre sales, sales, ordering + cross selling).

Το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, εξασφαλίζει στα μέλη του το παραπάνω σεμινάριο, αξίας 150 ευρώ/ άτομο, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Ημαθίας (Κεντρικής 3) και στο τηλέφωνο 23310 29774, με υπεύθυνη επικοινωνίας την κα Μ. Ζουμπουλίδου.


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β2Β ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΩΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:___________________________________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________________________________________
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:________________________________________________________________________
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: _____________________________________________ ________________________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:________________________________ΚΙΝΗΤΟ:_______________________________
email:___________________________________________________________________________
ΠΟΛΗ:_______________________________________

Βέροια, ………………./2016
…………………………………………
 ( Υπογραφή – Σφραγίδα )    

Δημοφιλείς αναρτήσεις