Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Βέροιας

Δείτε τις θέσεις αναλυτικά
Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά
υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:


- 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων (Σαρώθρου 150 ΗΡ), Βέροια Ημαθίας

- 3 ΔΕ Οδηγοί Γ’ (C) Κατηγορίας, Βέροια Ημαθίας

- 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Βέροια Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Βέροιας, Γραφείο Προσωπικού, Ισόγειο, Γραφείο 11, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 591 32, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23313 50533


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 04-05-2019 έως και 08-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
diavgeia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ