Κίνδυνος λουκέτου σε 500 δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα έχει η προσαρμογή τους σε όσα προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017. Οι επιπτώσεις θα είναι οικονομικές καθώς θα απαιτηθούν μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (ανάλογα με το αριθμό των σταθμών που διαθέτει ο κάθε
δήμος) για ανακατασκευές και επισκευές, αλλά θα περιορίσουν και τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών και βρεφών επειδή προβλέπονται νέοι όροι ως προς τις απαιτούμενες επιφάνειες των κτηρίων στα οποία στεγάζονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 του υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρξουν τρεις μεταβατικές περίοδοι για την πλήρη συμμόρφωση των δημοτικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές ασφάλειας και κτηριακών υποδομών:

- Η πρώτη περίοδος, μέχρι 31 Ιουλίου 2018, αφορά στην τήρηση βασικών προδιαγραφών ως προς την επικινδυνότητα του κτηρίου και την καταλληλότητα της χρήσης του.
- Η δεύτερη προβλέπει αποκλειστική προθεσμία δύο ετών (έως τον Σεπτέμβριο του 2019) για τη συμμόρφωση σε θέματα κινητού εξοπλισμού.
- Η τρίτη προβλέπει ορίζοντα πενταετίας (έως τον Σεπτέμβριο του 2022) για την πλήρη συμμόρφωσή τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες κτηριακές προσαρμογές.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, βάσει των κριτηρίων που θεσπιστήκαν είναι η ύπαρξη αύλειου χώρου κατά 4,5 τμ για κάθε παιδί, καθώς οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί στα αστικά κέντρα είναι σε πολυκατοικίες, η απαγόρευση της ύπαρξης ξύλινης σκάλας, η ύπαρξη εύκολης πρόσβασης σε έξοδο κινδύνου, η πυρασφάλεια, ενώ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργούν σε ισόγειο.

Πέρα από τα σημαντικά κονδύλια τα οποία θα πρέπει να διαθέσουν οι δήμοι για τις εργασίες ανακατασκευής και επισκευών, θεωρείται βέβαιο πως αρκετοί εν λειτουργία σταθμοί θα υποχρεωθούν να κλείσουν λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017. Επίσης, θα υπάρξει δραστική μείωση των θέσεων φιλοξενίας παιδιών και βρεφών.

Σύμφωνα με τον Σίμο Δανιηλίδη, δήμαρχο Νεάπολης Συκεών, υπεύθυνο εκ μέρους της ΚΕΔΕ για τα θέματα Κοινωνικής Μέριμνας, «περισσότεροι από 500 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί από τους περίπου 3.500 που λειτουργούν σε όλους τους δήμους απειλούνται με λουκέτο εξαιτίας των νέων κτηριακών προδιαγραφών και κανόνων λειτουργίας που θεσπίζεται με το ΠΔ 99/2017.

Μείωση αριθμού παιδιών

Σε κείμενο το οποίο παρέδωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας προς την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, σε συνάντηση η οποία έγινε στις αρχές Γενάρη διατυπώνονται οι εξής ενστάσεις:

1. Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 4 (Κατασκευαστικές διατάξεις) του ΠΔ 99/2017, κάθε σταθμός θα πρέπει να διαθέτει διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο ανάλογα με το είδος και το μέγεθός του, συγκεκριμένα 3,50 τμ/βρέφος και 4,5 τμ/παιδί.

Η πρόβλεψη αυτή, καταρχήν για τα 4,5 τμ/παιδί είναι δυστυχώς προβληματική. Στο σύνολο σχεδόν της χώρας, κυρίως όμως σε αστικά κέντρα, σε κτηριακές υποδομές 30-40 ετών, που φιλοξενούν 150 νήπια, η πλειονότητα αυτών έχει αυλή 250-300 τμ, σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 500 τμ. Αυτό σημαίνει πως οι σταθμοί αυτοί θα πρέπει να μειώσουν τη δυναμικότητά τους από 150 νήπια σε 66, διαφορετικά να διαθέτουν αυλή 675 τμ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, ιδίως στα 10-15 μεγάλα αστικά κέντρα που συγκεντρώνουν το 75% του ελληνικού πληθυσμού, καθώς δεν υπάρχουν εκ των πραγμάτων διαθέσιμα οικόπεδα των 1.000-1.500 τμ για να καλύψουν τις προϋποθέσεις αυτές.

Περαιτέρω, στους βρεφικούς σταθμούς που φιλοξενούν βρέφη 6 μηνών-2,5 ετών, προβλέπεται διαμορφωμένος υπαίθριος χώρος 3,5 τμ/βρέφος. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε πως τα βρέφη έως 1,5 ετών δεν περπατάνε, κατά συνέπεια στις περισσότερες των περιπτώσεων ο αυλισμός τους δεν είναι δυνατός.
Αναμφίβολα επομένως, για τους υφιστάμενους δημοτικούς σταθμούς, κυρίως στα αστικά κέντρα, ακόμη και 20ετίας, όπου οι χώροι είναι σαφώς περιορισμένοι, η ρύθμιση του άρθρου 4 του ΠΔ 99/2017 δημιουργεί προβλήματα στην προσαρμογή τους και κατ΄ επέκταση στην λειτουργία τους.

Για το συγκεκριμένο θέμα οι δήμαρχοι προτείνουν να απαλειφθεί η πρόβλεψη για τον διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο ή διαφορετικά να μην συνδέεται με το μέγεθος και τη δυναμικότητα του σταθμού και να υπάρχει ρητή νομοθετική δυνατότητα να αυλίζονται τα παιδιά κατά τμήματα και ο υπολογισμός των τμ να γίνεται στο υποσύνολο των τμημάτων και όχι στο σύνολο της δυναμικότητας.

Τεράστιο οικονομικό κόστος

2. Σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, «η προσαρμογή στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017 θα κοστίσει, με βάση τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών περί τις 100.000 ευρώ για έναν μικρομεσαίο σταθμό, 3-4 τμημάτων, αγγίζοντας το ποσό των 50.000 ευρώ με προσδοκώμενη έκπτωση 50%, ποσό που σαφώς είναι ιδιαιτέρως υψηλό και αδύνατο να καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, για δήμους που διαθέτουν 15-20 σταθμούς».

Είναι ενδεικτική η περίπτωση του δήμου Θέρμης ο οποίος για τους τέσσερις δημοτικούς σταθμού που διαθέτει έχει εκτιμήσει το ύψος της δαπάνης για τις αναγκαίες εργασίες εναρμόνισης με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 99/2017 στις 300.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Σε ειδική σύσκεψη μεταξύ όλων των αρμοδίων υπηρεσιών η οποία έγινε στον δήμο Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πέτρο Λεκάκη, ο κίνδυνος της πιθανής κατάργησης αρκετών από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν σήμερα, λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017. Παράλληλα επισημάνθηκε η ισχυρή πιθανότητα δραστικής μείωσης των θέσεων φιλοξενίας παιδιών και νηπίων σε όσους σταθμούς θα καταφέρουν να αδειοδοτηθούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Στη συνάντηση που είχε η κ. Φωτίου με τους δημάρχους, γνωστοποίησε ότι οι δήμοι θα λάβουν άμεσα το ποσό των 50.000 ευρώ, που θα αφορά στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών που θα στεγάσουν τους νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Παράλληλα, σε επόμενο στάδιο, μέχρι το τέλος του 2018, θα δοθούν άλλα 25.000 ευρώ.

Να λειτουργούν και τις γιορτές

3. Στο κείμενο της ΚΕΔΕ το οποίο παρουσίασε ο κ. Δανιηλίδης διατυπώνεται η διαφωνία για τη ρητή πρόβλεψη οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί να κλείνουν αναγκαστικά την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς και ένα μήνα το καλοκαίρι. «Η ρύθμιση αυτή, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διακοπή λειτουργίας των σταθμών από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου και το μήνα Αύγουστο, αλλά και η έναρξη του ωραρίου από τις 7 το πρωί, είναι αφενός περιοριστική και παραβιάζει ευθέως τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, καθιστώντας τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς λιγότερο ελκυστικούς για τους εργαζόμενους γονείς. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την εφαρμογή του συστήματος των voucher, δεδομένου του ανταγωνισμού, όταν ένας γονέας έχει να επιλέξει μεταξύ ενός ιδιωτικού και ενός δημοτικού σταθμού, με διευρυμένο ωράριο, που λειτουργεί περισσότερες ημέρες, που είναι ανοικτά κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, του Πάσχα και όλο το καλοκαίρι, είναι σίγουρο πως θα επιλέξει τον ιδιωτικό» σημειώνει ο κ. Δανιηλίδης.
Η ΚΕΔΕ αντιπροτείνει «με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μπορεί να λειτουργεί ο σταθμός από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, πλην των επίσημων αργιών και κατά το μήνα Αύγουστο και να τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας του χωρίς περιορισμό, είτε νωρίτερα, είτε να παρατείνεται, είτε και τα δύο.


πηγή: voria.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις