Επιδότηση 50% για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην ΕΕ και τρίτες χώρες μέσω ΕΣΠΑ

“Επιχειρούμε έξω” με τη Novacert!
Η Δράση ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ προσφέρει έως 50% επιδότηση σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και συγκεκριμένα στη βιομηχανία τροφίμων και στην αγροδιατροφή, για τη συμμετοχή σε εμπορικές

εκθέσεις στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με μέγιστο προϋπολογισμό τις 100.000 €. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ξεκινάει στης 8 Ιανουαρίου μέχρι την εξάντληση του Προϋπολογισμού της δράσης.
Η ΝOVACERT έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία εκατοντάδες εκθεσιακές συμμετοχές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και είναι πάντα δίπλα σας προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάθεσης φακέλου και υλοποίησης. 

Μιλήστε τώρα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της NOVACERT στο 2310554429 για να σχεδιάσουμε μαζί τη στρατηγική προώθησης της δραστηριότητάς σας στο εξωτερικό!

Πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα ΕΔΩΔημοφιλείς αναρτήσεις