Παλπάνας για το συνέδριο της ΝΔ: «Απτό και ρεαλιστικό σχέδιο»

Άρθρο του προέδρου της ΝΟΔΕ Ημαθίας στο parapolitika.gr
Το συνέδριο αρχών και θέσεων που ετοιμάζει η παράταξή μας αποτελεί μια απάντηση ελπίδας στη θλιβερή κατάσταση της πατρίδας μας. Η πρωτοτυπία του συνίσταται στα προσυνέδρια, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό μέρος της Ελλάδας και με διαφορετική θεματολογία. Κοινός τόπος αυτών των προσυνεδρίων είναι η δημοκρατική δόμηση, το άνοιγμα στον κόσμο, οι σοβαρές συμμετοχές και κυρίως τα σημαντικά και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο διάλογος και η αλληλλεπίδραση που παρατηρήθηκαν στα προσυνέδρια δεν αναπτύχθηκαν τυχαία.

Αντίθετα, καλλιεργήθηκαν συστηματικά μέσα από τον τρόπο οργάνωσης. Οι ομιλητές που μέχρι τώρα εισηγήθηκαν και αυτοί που θα εισηγηθούν τα προς συζήτηση θέματα διαθέτουν τις σχετικές γνώσεις και την αντίστοιχη εμπειρία. Αντικείμενα των συζητήσεων αποτελούν ζητήματα από τον χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, από την εκπαίδευση και την έρευνα, λαμβανομένων υπόψη και των επιμέρους δεδομένων της κάθε περιοχής όπου διεξάγεται το προσυνέδριο.

Η δημοκρατικότητα της διαδικασίας αναδεικνύεται από τη δυνατότητα όλων των συμμετεχόντων να θέσουν ερωτήματα ή να τοποθετηθούν προσωπικά επί των εισηγήσεων. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση από όσους ενδιαφέρονται και δεν μπορούν να παραβρίσκονται στον τόπο του συνεδρίου είναι εφικτή μέσω live streaming. Επίσης, μπορεί κανείς να συμμετέχει με ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων - τοποθετήσεων.

Και βέβαια, αναρτώνται άμεσα στο διαδίκτυο τα κυριότερα συμπεράσματα των εισηγήσεων - συζητήσεων, ώστε το άνοιγμα στον κόσμο να είναι μια πραγματικότητα. Είναι σαφές ότι τα δεδομένα των προσυνεδρίων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη διεξαγωγή του ίδιου του συνεδρίου.

Εκεί πλέον πρόκειται να παρουσιαστούν οι σκοποί και οι στόχοι της ΝΔ. Που δεν είναι άλλοι παρά η ανατροπή της καθοδικής πορείας της χώρας. Η ανάπτυξη, η ευνομία, η εξωστρέφεια, η αλληλεγγύη, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν είναι απλώς αντικείμενα ευχών. Η ΝΔ έχει απτό και ρεαλιστικό σχέδιο ώστε η πρόοδος να πάρει σάρκα και οστά. Αυτήν τη ρεαλιστική διέξοδο που μπορεί να δώσει η παράταξή μας στο σημερινό αδιέξοδο θα αναδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία το επικείμενο συνέδριο του Δεκεμβρίου.Δημοφιλείς αναρτήσεις