Με θέμα το Σέλι συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή Διαβούλευσης Βέροιας

Με ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:οο το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στο Δημαρχείο, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Το θέμα αφορά τη «Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου Βερμίου της Δ.Ε. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και καλούνται όλα τα μέλη της Επιτροπής να συμμετέχουν. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Δημοφιλείς αναρτήσεις