Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη της Πυροσβεστικής

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας έγινε γνωστό ότι την 31/5/2017 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. 36405 Φ. 300.1/31-05-2017 Απόφαση Α.Π.Σ. με θέμα «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018». Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) για την όσο το δυνατό ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Λοιπές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία μας στο τηλ 2331068400.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις