Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην «VENUS»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας «VENUS GROWERS» με επίσημη ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί στο κοινό πως ενδιαφέρεται για προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εποχικών εργαζομένων στα κονσερβοποιεία Βέροιας και Αλεξάνδρειας είναι τα εξής:

1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια  φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία το δελτίο απογραφής),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος (επικυρωμένο αντίγραφο),
6. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (εάν υπάρχει με πρώτο όνομα του εργαζόμενου),

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,

- Διαβατήριο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Βέροια, 2331023311, εσωτερικό: 141,146,147 , Αλεξάνδρεια: 2333026220

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΑΡΚ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331023311, εσωτερικό 141,146,147 για το εργοστάσιο της Βέροιας και 2333026220 για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις