Σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη για τη Γέφυρα Κούσιου

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (pkm.gov.gr) και του Δήμου Βέροιας (veria.gr) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
«Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας» (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 1η - Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών με α/α 17), Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Φορέας του έργου: «Δήμος Βέροιας», προς ενημέρωση των πολιτών.
Διατύπωση γνώμης έως τις 01/10/2016, υποβάλλοντας το έντυπο Δ11, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας, (Μητροπόλεως 55 - 4ος όροφος) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο garani@veria.gr.Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημοφιλείς αναρτήσεις