Απόφαση - σταθμός του Ειρηνοδικείου Βέροιας υπέρ εγγυήτριας με δικηγόρο τον Γιώργο Μπιλέκα

Άνεργη εγγυήτρια που είχε εγγυηθεί για επιχειρηματικό δάνειο του πατέρα της για συνολική τελική οφειλή ποσού 1.500.000 ευρώ απαλλάχθηκε με απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροιας. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο δέχθηκε τη μόνιμη και διαρκή αδυναμία της άνεργης να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προερχόμενες από ξένο χρέος λόγω εγγύησης και ότι δεν αναμένεται να
βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Ο Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Βέροιας Γιώργος Μπιλέκας που χειρίστηκε την υπόθεση και θεμελίωσε τα νομικά επιχειρήματα για την διαγραφή του χρέους δήλωσε ότι «Η απόφαση είναι πολύ σημαντική αφού σύμφωνα με το σκεπτικό της το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η εγγύηση της αιτούσας δεν της προσδίδει την εμπορική ιδιότητα αφού η αιτούσα δεν είχε ενεργή συμμετοχή στην εταιρία του πατέρα της αλλά εγγυήθηκε χαριστικά από λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και υπό την απειλή επιχειρηματικής κατάρρευσης της οικογενειακής επιχείρησης».

Την ώρα που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται καθημερινά από τα προβλήματα επιβίωσης πολλές φορές που καλείται να αντιμετωπίσει, η Ελληνική Δικαιοσύνη δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της και δίνει ελπίδα σε ανθρώπους που σε ανύποπτο χρόνο και σε συνθήκες ευμάρειας του πρόσφατου παρελθόντος εγγυήθηκαν με την υπογραφή τους και την προσωπική τους περιουσία υπέρ προσώπων του στενού συγγενικού τους περιβάλλοντος χωρίς να γνωρίζουν τις νομικές συνέπειες και επιβαρύνονται σήμερα με ξένα χρέη για το υπόλοιπο της ζωής τους καταδικασμένοι έτσι στην κοινωνική και οικονομική απομόνωση.

Δημοφιλείς αναρτήσεις