ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλειστή η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στα ΣΕΑ Πλατάνου

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε πως την Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016,θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ Πλατάνου που αφορούν την τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας, από τις 08:00 έως τις 19:00, στη θέση τοποθέτησης των πινακίδων με το εμπορικό σήμα της εταιρείας εμπορίας καυσίμων στις κάτωθι χιλιομετρικές θέσεις:
• Χ/θ 283,900 Α/Κ Κλειδίου - Α/Κ Νησελίου (αμέσως μετά την είσοδο προς το βόρειο ΣΕΑ Πλατάνου)
• Χ/θ 283,600 Α/Κ Νησελίου - Α/Κ Κλειδίου (αμέσως μετά την είσοδο προς το νότιο ΣΕΑ Πλατάνου)

Για το λόγο αυτό αποφάσισε:
Τον αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων (για περιορισμένο αριθμό ωρών και στο φως της ημέρας), σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και από την Εγνατία Οδό Α.Ε. σύμφωνα με το (2) σχετικό. Ο ανωτέρω αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης δεν θα επηρεάσει τις λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου καθώς επίσης δεν θα επηρεάσει τις εκατέρωθεν εισόδους του ΣΕΑ Πλατάνου.
Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται και θα απομακρύνεται από τον ανάδοχο του έργου ΕΡΓΟΤΕΚ ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε, με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Επιπλέον της στατικής σήμανσης θα εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) και των πινακίδων καθαρισμού λωρίδας κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 08:00 έως 19:00 ώρα της 22 και 23/09/2016, εξαιρουμένων τυχόν ημέρας ή ημερών που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία καιρικές συνθήκες.
Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις