Η απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού για την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Βέροιας

Απάντηση στον βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ Απόστολο Βεσυρόπουλο για το θέμα της αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Βέροιας έδωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς. Εκτός από το ιστορικό της διαδικασίας, ο κ. Μπαλτάς αναφέρει για την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Βέροιας: «Για την Βέροια υπάρχουν ήδη 103 κηρύξεις αρχαίων βυζαντινών, μεταβυζαντινών, οθωμανικών και νεωτέρων μνημείων στις οποίες προστίθενται και τα 132 διατηρητέα κτίρια των ιστορικών τόπων της Κυριώτισσας, Μπαρμπούτας, Παναγίας Δεξιάς, Κοντογεωργάκη. Η αναοριοθέτηση είναι στην ουσία μια κωδικοποίηση των ήδη υφιστάμενων κηρύξεων. Σημειώνεται ότι υπάρχουν ήδη και άλλες μεγάλες πόλεις που είναι συγχρόνως κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι όπως για παράδειγμα η Πάτρα, το Ηράκλειο, η ίδια η Αθήνα στο κέντρο της. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία αδόμητων περιοχών, πλην των οικοπέδων των μνημείων όπως καταγράφονται στο κτηματολογικό διάγραμμα, αλλά ούτε αλλαγές στον τρόπο δόμησης. Πέρα από τον έλεγχο των σκαφών που έτσι και αλλιώς στο μεγαλύτερο μέρος του υπό ανοριοθέτηση χώρου γίνεται, γιατί πρέπει να προστατευθούν οι δυστυχώς ελάχιστες αρχαιότητες που έχουν απομείνει στη θέση τους, στόχος της κήρυξης είναι η ορθότερη προστασία των υφιστάμενων μνημείων και των λιγοστών υφιστάμενων αρχαιολογικών χώρων - ιστορικών τόπων, ώστε όλα αυτά να αποτελέσουν στοιχεία ενός συνολικού πλάνου ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Όσον αφορά στις σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες μετά την αναοριοθέτηση θα καταστεί δυνατόν να προχωρήσει σε συνεργασία με το Δήμο και τις και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς η συγκρότηση σε οργανωμένων ζωνών ανάπτυξης διαφόρων επαγγελματικών επιχειρήσεων (πχ δημιουργία εστιατορίων, καφέ μπαρ κλπ) ώστε μέσα από την κωδικοποίηση και ομογενοποίηση των διαδικασιών να είναι ταχύτερη και ευκολότερη η αδειοδότηση τους. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες (πχ πολεοδομία) η ανάπτυξη μιας κοινής συνισταμένης σχεδιασμού για τις φυτεύσεις, την τοποθέτηση των περιπτέρων, των διαφόρων πινακίδων και τον εξωραϊσμό του αστικού χώρου στις περιοχές των μνημείων, ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστικός για κατοίκους και επισκέπτες».

Δημοφιλείς αναρτήσεις