Προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας ετοιμάζει ο δήμος Βέροιας

Στην πρόσληψη τριών ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης έως και τρία έτη, πρόκειται να προβεί ο δήμος Βέροιας. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για τις ανάγκες στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας του
δήμου Βέροιας, μιας νέας δράσης που θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου. Πρόκειται για θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος(συντονιστής)
1
1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης) και έως τρία έτη
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος)
1
1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης) και έως τρία έτη
ΠΕ Ψυχολόγων
1
1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης) και έως τρία έτη

Ο καθορισμός των ειδικοτήτων των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την λειτουργία της ανωτέρω δομής, θα γίνει από το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, στη συνεδρίαση της Τετάρτης. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις