Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητηθεί;

Με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα, αν και πολλά σε αριθμό, είναι κυρίως διαδικαστικά, οπότε η συνεδρίαση, εκτός απροόπτου, αναμένεται να είναι σύντομη. Δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα που θα συζητηθούν:
 
ΘΕΜΑ
1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
2ο :
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
ΘΕΜΑ
3ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
ΘΕΜΑ
5ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
6ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
ΘΕΜΑ
7ο:
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
ΘΕΜΑ
8ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.
ΘΕΜΑ
9ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Κ. Βέροιας και στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
ΘΕΜΑ
10ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.
ΘΕΜΑ
11ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
ΘΕΜΑ
12ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
ΘΕΜΑ
13ο :
Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης 2016, γ) υλοποίησης της παραπάνω πράξης με ίδια μέσα και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής αιτημάτων του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών και του Συλλόγου Μακεδονομάχων για τη δημιουργία μνημείων (αναμνηστικών στηλών) και β) προτεινόμενων θέσεων
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 4 αγροτεμαχίου, εμβαδού 4.002,21 τ.μ., του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 4 αγροτεμαχίου, εμβαδού 4.254,17 τ.μ., του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κουμαριάς.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 40/2016 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (5η) του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ., έτους 2016
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός μελών στην επιτροπή ελέγχου τήρησης της διαδικασίας και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 1/408Μ/2008 προκήρυξης του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
23ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου 2014».
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Τοπογραφική Μελέτη)»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη προσωρινής τροποποίησης - διευθέτησης τμήματος της οδού Ρωμανίας ως τη συναρμογή της με την οδό Προσφύγων
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον ΕΦΔ ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 533/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 534/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Χρήστο Μιχαλόπουλο.
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Φ.Καραμήτρο.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Κ.Ζήση από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Α.Γρίβα από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ Ι. - ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη του προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης-ομιλίας του Δ.Βέροιας με την Θρακική Εστία Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ
46ο :
Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ
47ο :
Επί αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
48ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
49ο :
Επί αιτήματος του Ομίλου Νέων Επιστημόνων και Επαγγελματιών «HUMANS» για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
                                                           

Δημοφιλείς αναρτήσεις