• http://www.veriotis.gr/
  • http://www.veriotis.gr/
  • http://www.veriotis.gr/

Ενημερωτική συνάντηση για το Erasmus στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα χρωμάτων του 5ου Γ.Ε.Λ. Βέροιας η ενημερωτική συνάντηση στα πλαίσια της διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 «Exploring ICT to Educate Students for an Internationally Sustainable School» (Εξερευνώντας τα ΤΠΕ με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών για ένα Διεθνώς Βιώσιμο Σχολείο) που υλοποίησε το σχολείο με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απέκτησαν κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών μαθημάτων στο εξωτερικό.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν από 27/3/2016 έως 2/4/2016 στη Μάλτα και από 1/4/2016 έως 9/4/2016 στην Ισπανία παρουσίασαν επιγραμματικά τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ KA1 και ενημέρωσαν λεπτομερώς εκπροσώπους τοπικών εκπαιδευτικών φορέων και συναδέλφους εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo και οι ιδιότητές της που δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν διαδικτυακές τάξεις, ομάδες συνεργασίας με τους μαθητές και τους γονείς τους και να συμμετέχουν σε κοινότητες εκπαιδευτικών από όλο τον κόσμο. Προτάθηκαν παραδείγματα εργασιών, διαγωνισμάτων και αρχείων διδακτικού υλικού που οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους στην Ισπανία και μέσα από την πλατφόρμα Edmodo παρουσιάστηκαν εφαρμογές όπως το HSTRY for Education και το Padlet που εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμόζοντας εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έμφαση, επίσης, δόθηκε στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και ιδιαίτερα η χρήση συνεργατικών εργαλείων όπως τα Αudacity, Lino, Ηot potatoes, Voki, BBflash, τα οποία και απετέλεσαν το αντικείμενο της επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στη Μάλτα. Τέλος όσοι παρευρέθησαν στη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δημιουργία blog και website και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία.
Όλες οι παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες που οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απέκτησαν κατά τη διάρκεια των κινητικοτήτων του προγράμματος αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζει το σχολείο την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης για το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 από το ΙΚΥ και την Ευρωπαϊκής Ένωση. Μέσα από τη διάχυση και τη στενή συνεργασία οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, θα μπορέσουν να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, τη Συνδυαστική Μάθηση (Blended Learning), δηλαδή να συνδυάσουν τη «διά ζώσης» παραδοσιακή διδασκαλία με τη Διαδικτυακή μάθηση (Online Learning). Τα εργαλεία Τεχνολογίας και οι Διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με πρακτικές που αντιστρέφουν την παραδοσιακή ροή της διδασκαλίας (παράδοση νέας ύλης στην τάξη – μελέτη και εξάσκηση στο σπίτι), ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία (Flipped Classroom), που αποτελούσε κι έναν από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του σχολείου.

Τέλος στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς απονεμήθηκαν Πιστοποιητικά Κινητικότητας Europass που αποτελούν προσωπικά έγγραφα, τα οποία καταγράφουν και πιστοποιούν τη συμμετοχή σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκδίδονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος όπως επίσης και το επιμορφωτικό υλικό που δημιουργήθηκε ή στάλθηκε ως υλικό προετοιμασίας στους συμμετέχοντες παρουσιάζονται συνοπτικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Padlet (The European development Plan of the 5th General Lyceum of Veria: Preparation Stage & The European development Plan of the 5th General Lyceum of Veria: Implementation and Dissemination Stage) Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τη διάδοση αποτελεσμάτων του σχεδίου μας με κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA101-013627, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την υπεύθυνο επικοινωνίας (Contact Person) του Προγράμματος Κα Γιαννάκη Έλενα στην ηλεκτρονική διεύθυνση elgiannaki@gmail.com ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας (υπερσύνδεσμος Erasmus+ KA1).

Δημοφιλείς αναρτήσεις