Υποτροφίες στην Αμερική από τα Εκπαιδευτήρια Βέροιας!

Τα Εκπαιδευτήρια Βέροιας από το επόμενο σχολικό έτος προσφέρουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα σπουδών με υποτροφία στα κορυφαία αμερικάνικα πανεπιστήμια μέσω του ειδικού προγράμματος προετοιμασίας «Studies in America». Το πρόγραμμα «Studies in America» σχεδιάστηκε για μαθητές, που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή αθλητική σταδιοδρομία,
σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ με την εξασφάλιση πλήρους ή μερικής υποτροφίας (έως και 100% των διδάκτρων).

Πως λειτουργεί

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Studies in America» προϋποθέτει τη φοίτηση στο σχολικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων Βέροιας, ακολουθώντας παράλληλα ένα ιδιαίτερα εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών και αθλητικών επιδόσεων των μαθητών και την επιτυχία τους στις ειδικές εξετάσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.Τι προσφέρουμε

Στα Εκπαιδευτήρια Βέροιας πιστεύουμε ότι με την κατάλληλη προετοιμασία και υποστήριξη είναι δυνατή η πραγματοποίηση σπουδών με υποτροφία ακόμη και στα πιο επιλεκτικά αμερικάνικα πανεπιστήμια. Στην κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα «Studies in America»περιλαμβάνει:


Ακαδημαϊκή υποστήριξη για την εξασφάλιση υψηλού βαθμού Απολυτηρίου Λυκείου

Παρακολούθηση – βελτίωση αθλητικών επιδόσεων μέσω του συστήματος sportscout

Ειδικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας και υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις TOEFL

Εντατική προετοιμασία για την επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις SAT

Επιλογή πανεπιστημίων βάσει των ατομικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή/αθλητή

Υποστήριξη στη σύνταξη των φακέλων και την αποστολή των αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα «Studies in America», επισκεφτείτε τα Εκπαιδευτήρια Βέροιας, 1ο χιλ. Βέροιας – Άμμου ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 23310 75490, κιν. 6972332959 και e-mail: iev@otenet.gr.

Δημοφιλείς αναρτήσεις