Quantcast

http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/

Παντελεήμων: «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης»

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Σέ προηγούμενες ὁμιλίες εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἐντρυφήσουμε στή ζωή μεγάλων ἁγίων, τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρταζε τή μνήμη, ὅπως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου, καί νά δοῦμε ἐφαρμοσμένες στήν πράξη τίς ἀρετές, γιά τίς ὁποῖες μίλησε ὁ Κύριός μας στούς προηγούμενους μακαρισμούς: γιά τήν ταπεινοφροσύνη, γιά τό κατά Θεόν πένθος, τήν πραότητα, τήν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν ἐλεημοσύνη, τήν καθαρότητα τῆς καρδίας καί τήν εἰρήνη, καί μακάρισε ὅσους τίς διαθέτουν ὑποσχόμενος τίς οὐράνιες δωρεές του.

Ὁ Χριστός ὅμως συνεχίζει τούς μακαρισμούς του μέ δύο διαφορετικούς μακαρισμούς ἀπό τούς προηγούμενους. Γνωρίζει ὅτι οἱ ἀρετές δέν εἶναι ἀρεστές σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού ἐνοχλοῦνται καί ἐλέγχονται ἀπό τήν ἀρετή καί τούς εὐσεβεῖς καί ἐναρέτους ἀνθρώπους. Γνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν πάντοτε ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θά διώκουν τούς εὐσεβεῖς καί θά προσπαθοῦν νά τούς ἐξαφανίσουν ἀπό τόν κόσμο. 

Ἡ ζωή τῶν προφητῶν καί τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι ὑπέμειναν κάθε εἴδους διωγμούς ἀπό τούς ἀσεβεῖς τῆς ἐποχῆς τους, εἶναι παραδείγματα πού γνωρίζουν οἱ ἀκροατές τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί Ἐκεῖνος δέν θέλει τούς δημιουργεῖ ψευδαισθήσεις. Δέν θέλει νά πιστεύουν ὅτι ὅσοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν τίς ὁποῖες μακάρισε θά εἶναι ἀποδεκτοί ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους καί θά περάσουν τή ζωή τους χωρίς προβλήματα, διωγμούς καί θλίψεις. Ὁ Χριστός ὄχι μόνο θά διδάξει ὅτι εἶναι «στενή καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν», ἀλλά καί θά προετοιμάσει τούς μαθητές του ὅτι θά ἀντιμετωπίσουν στόν κόσμο θλίψεις καί δοκιμασίες. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλά θαρσεῖτε», θά τούς πεῖ, καί συγχρόνως θά τούς μιλήσει γιά τούς διωγμούς πού τούς περιμένουν, λέγοντας: «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν».

Ἔτσι, ἀφοῦ στούς προηγούμενους μακαρισμούς ὁ Χριστός μακάρισε τούς ἐναρέτους καί εὐσεβεῖς, μακαρίζει τώρα καί ὅσους ἐμμένουν στήν ἀρετή, ἐμμένουν στήν εὐσέβεια, ἀκόμη καί ὅταν διώκονται γιά αὐτές καί σέ αὐτούς ἀφιερώνει τόν ὄγδοο μακαρισμό.

 «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

«Μακάριοι, εὐτυχισμένοι δηλαδή, εἶναι αὐτοί πού διώκονται ἤ διώχθηκαν ἤδη γιά τή δικαιοσύνη, γιατί εἶναι δική τους ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Ὁ Χριστός εἶναι ξεκάθαρος στό θέμα αὐτό, γιατί γνώριζε ὅτι ὅσοι θά τόν πιστεύσουν, θά δοκιμάσουν θλίψεις καί διωγμούς, καί ἤθελε μέ τόν λόγο του νά μᾶς προετοιμάσει γιά ὅσα πρόκειται νά ἀντιμετωπίσουμε, ἄλλοι λιγότερο καί ἄλλοι περισσότερο στή ζωή μας. 

Ἄς ἔχουμε πάντοτε, λοιπόν, κατά νοῦν τίς προειδοποιήσεις τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἄς ἔχουμε πολύ περισσότερο στή σκέψη μας τόν μακαρισμό του: «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Ὁ χρόνος τῆς ἐπιγείου ζωῆς μέ τούς διωγμούς θά περάσει σύντομα, ἀλλά ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, πού θά περιμένει στούς κόλπους της ὅλους τούς διωγμένους ἕνεκεν δικαιοσύνης, θά εἶναι αἰώνια. Αὐτή εἶναι ἡ ἀμοιβή ὅσων καταδιώκονται γιά τήν εὐσέβεια καί τήν ἀρετή. Τό εἶπε ὁ Χριστός στόν μακαρισμό του, καί εἶναι μία ἀλήθεια πού δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε, ἀλλά νά ἀντλοῦμε δύναμη καί ἐλπίδα ἀπό αὐτήν, γιά νά συνεχίζουμε τόν ἀγώνα μας μέχρι τέλους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ