Quantcast

http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/

Παντελεήμων: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων:

Ἀπό τήν ἀρχή αὐτῆς τῆς σειρᾶς τῶν ὁμιλιῶν γιά τούς Μακαρισμούς εἴχαμε πεῖ ὅτι ἀποτελοῦν μία χρυσῆ ἁλυσίδα, κάθε κρίκος τῆς ὁποίας εἶναι καί μία ἀρετή, εἶναι καί ἕνα χαρακτηριστικό πού πρέπει νά διακρίνει κάθε χριστιανό.

Ὅπως ὅμως στίς χρυσές ἁλυσίδες μεταξύ τῶν κρίκων παρεμβάλλονται κάποιες φορές λίθοι πολύτιμοι, ἔτσι καί στή χρυσῆ ἁλυσίδα τῶν Μακαρισμῶν πού προσεγγίζουμε μέ αὐτές τίς ὁμιλίες θελήσαμε νά παρεμβάλλουμε τήν προηγούμενη ἑβδομάδα ἕναν πολύεδρο ἀδάμαντα, ἕνα διαμάντι ἀληθινό, πού οἱ διάφορες πλευρές του ἀντανακλοῦν τή λάμψη πολλῶν ἀπό τίς ἀρετές στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ Κύριος στούς Μακαρισμούς του.

Καί αὐτός ὁ πολύεδρος ἀδάμαντας δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τόν ἔνδοξο τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, τόν μυροβλύτη, τόν ἁγνό καί παρθένο, τόν μιμητή τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου μας, τόν ὁποῖο ἑόρταζε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν προηγούμενη ἑβδομάδα.

Ὅμως ἡ ἀναφορά στόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο σχετίζεται καί μέ τό περιεχόμενο τοῦ ἕκτου μακαρισμοῦ, μέ τόν ὁποῖο συνεχίζεται ἡ χρυσῆ ἁλυσίδα τους, μέ τόν μακαρισμό τῶν καθαρῶν τῇ καρδίᾳ, διότι ὁ ἅγιος μυροβλύτης Δημήτριος μέ τή ζωή, μέ τό κήρυγμά του, μέ τό μαρτύριό του, ἀλλά καί τό μύρο, τό ὁποῖο ἀναβλύζει αἰῶνες τώρα ἀπό τά ἱερά λείψανά του ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Κυρίου:

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». «Εὐτυχισμένοι εἶναι οἱ καθαροί στήν καρδιά, γιατί αὐτοί θά δοῦν τόν Θεό».

Οἱ λέξεις καθαρός, καθαρότης, καθαροί προκαλοῦν εὐχαρίστηση καί μόνο στό ἄκουσμά τους. Πράγματι, ὅταν βλέπουμε στά πρόσωπα καί στά πράγματα νά ὑπάρχει ἡ καθαριότητα, ἐκτός τοῦ ὅτι χαιρόμεθα, θεωροῦμε τούς ἀνθρώπους αὐτούς μορφωμένους, καλλιεργημένους, πολιτισμένους. Ἀλλά, ἄν γιά τή σωματική καί γιά τήν ἐξωτερική γενικά καθαρότητα, χαιρόμεθα, τί θά λέγαμε γι’ αὐτήν πού προχωρεῖ βαθύτερα καί ἐγγίζει τόν ἔσω ἄνθρωπο;

Ἐννοῶ τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, αὐτή πού κάνει τόν ἄνθρωπο συγγενικό μέ τά ἄυλα πνεύματα, τούς ἀγγέλους, αὐτή πού κάνει τόν ἄνθρωπο ὅμοιο μέ τόν καθαρό Θεό.

Αὐτός πού ἔχει καθαρή καρδιά, ἐπιθυμεῖ νά ἀπολαύσει τό ἀπολύτως καθαρό καί νά ἀποδειχθεῖ καθαρός καθρέπτης στόν ὁποῖον ὁ καθαρός Θεός εὐαρεστεῖται νά καθρεπτίζεται. Ποιά μεγαλύτερη ἀμοιβή γιά τούς καθαρούς καί ἡγιασμένους, παρά νά βλέπουν τόν ἀπείρως ἁγνό καί ἅγιο Θεό καί, ἀφοῦ ἔγιναν μέτοχοι τῆς ἁγιότητός του, νά εἶναι μέτοχοι καί τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν;

Εἶναι ἀδύνατον νά καθορίσουμε ἀκριβῶς τί ἀκριβῶς θά ἀπολαύσουν οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ στόν κόσμο. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής λέγει:

«Ἀγαπητοί, ἠξεύρωμεν καλά ὡς Χριστιανοί φωτισμένοι μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὅτι τώρα ἀπό τήν παροῦσα ζωή εἴμεθα τέκνα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἀκόμα δέν μᾶς ἐφανερώθη τί θά γίνουμε, ποίαν ἀμοιβή θά λάβουμε, σέ ποιά κατάστασιν θά ὑψωθοῦμεν. Γνωρίζουμε ἐπίσης καλά, ὅτι κατά τήν μεγάλη τῆς κρίσεως καί μισθαποδοσίας ἡμέραν, ὅπου καί θά γίνει πλήρως φανερή ἡ ἀμοιβή μας, θά γίνουμε ὅμοιοι πρός τόν Πατέρα. Καθαρός Θεός … καθαρή καρδία. Γι᾽ αὐτό πρέπει ἰδιαίτερα καί ἐπίμονα νά ἀναπέμπουμε τήν εὐχή «καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου».

Ἔτσι θά ἀξιωθοῦμε κατά τήν ἡμέρα τῆς ἀνταμοιβῆς νά εὑρεθοῦμε μεταξύ ἐκείνων πού θά ἀκούσουν τό «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ