Εκπαιδευτική επίσκεψη για τους σπουδαστές της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Βέροιας

Στις 12.02.2018 η Β’ Τάξη ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Βέροιας, συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση - Workshop με θέμα «Σύγχρονα Εργαλεία Στήριξης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3, Βέροια). Τα επιλεγμένα θέματα της εκδήλωσης ήταν:
▪ «Χρηματοδοτικά Εργαλεία για μικρές & μικρομεσαίες επιχειρήσεις», κ. Στάμκος Νεοκλής, “microSTARS” Project Manager, CFO, Κ.Ε.Π.Α.
▪ «Οι Εξαγωγές ως εργαλείο ανάπτυξης», κα. Παγούνη Αγνή, Υπεύθυνη Γραφείου microSTARS στην Θεσσαλονίκη.
▪ «Ενδυνάμωση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», κ. Κατσαρέλλος Δημήτριος, Υπεύθυνος Γραφείου microSTARS στο Κιλκίς.
Η εκδήλωση ήταν μια συνεργασία του Επιμελητηρίου Ημαθίας με τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με σκοπό την εφαρμογή και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Φεύγουμε κρατώντας στα υπόψη, πως τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ιδέα που αγάπησες. Αγάπα την ιδέα σου και αυτή θα ευοδώνει…

Δημοφιλείς αναρτήσεις