Μαζικά στις κάλπες οι μηχανικοί της Ημαθίας

Στις κάλπες καλούνται σήμερα εκατοντάδες μηχανικοί της Ημαθίας και γενικότερα ολόκληρης της Ελλάδας, για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από το πρωί έχει αρχίσει η διαδικασία και στην πολή της Βέροιας. Όπως βλέπετε στην διπλανή φωτογραφία, στην οδό Λεωφόρου Στρατού 72, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, βρίσκεται αρκετός κόσμος, ο οποίος πάει να ψηφίσει και να επιλέξει, ανεξαρτήτως παράταξης, τους καλύτερους. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί, καθώς το Επιμελητήριο αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό φορέα της χώρας, γεγονός που δίνει στις εκλογές αυτές ιδιαίτερη σημασία. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 μ.μ. Ο κλάδος των μηχανικών είναι εκείνος που ίσως έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση, με την πτώση της οικοδομής να έχει φτάσει σε πολύ υψηλά ποσοστά. Χρειάζεται μεγάλες προσπάθειες για να ενισχυθεί ο κλάδος, διότι οι μηχανικοί πηγαίνουν όπως ακριβώς πάει και η χώρα. Αν υπάρχει ανάπτυξη, οι μηχανικοί είναι πρωταγωνιστές… Αν όχι, είναι οι πρώτοι που πλήττονται…».

Δημοφιλείς αναρτήσεις