Quantcast

http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Μητρόπολης


Το απόγευμα της Τετάρτης, 27 Σεπτεμβρίου, στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως.
Σκοπός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Αποστολικής μας Μητροπόλεως είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Το Φροντιστήριο της Μητροπόλεώς μας ιδρύθηκε από τον Ποιμενάρχη μας το 1996 και από τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα τη δράση και την προσφορά του.


Εκτός από τα σχολικά μαθήματα (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) τα παιδιά μπορούν να μάθουν Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά), ενώ το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από εθελοντές Καθηγητές και Καθηγήτριες που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.

Την περασμένη σχολική χρονιά 2022-2023 πολλοί μαθητές του κοινωνικού φροντιστηρίου της Μητροπόλεως μας εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πέτυχαν στις εξετάσεις επιπέδου Proficiency και Lower.

Δείτε φωτογραφίες και τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους εθελοντές καθηγητές, προς τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριο Μπακλαγή και τον συντονιστή κ. Λάμπρο Παγούνη, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Σᾶς ὑποδεχόμαστε καί φέτος μέ πολλή χαρά καί πολλή ἀγάπη στά μαθήματα τοῦ Κοινωνικοῦ Φρο­ντι­στηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πόλεως καί εὐχόμεθα σέ ὅλους, διδάσκοντες καί διδασκομένους, καλή, εὐλογημένη καί ἀποδοτική τή νέα σχολική χρονιά.

Εὔχομαι ὁλόψυχα καί ἐλπίζω μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἐπι­καλεσθήκαμε καί ζητήσαμε μέ τόν Ἁγιασμό πού τελέσαμε, ἀλλά καί μέ τίς προσπάθειες ὅλων σας, νά εἶναι καί ἡ φετινή χρονιά ἀποδο­τική καί ἐπιτυχής γιά ὅλους.

Χαίρομαι ἰδιαιτέρως, γιά τή μεγά­λη ἀνταπόκριση πού βρίσκει ἡ πρωτοβουλία αὐτή τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως νά ἐνισχύσει στά σχολικά μαθήματα ὅσους μα­θητές καί ὅσες μαθήτριες τό ἐπι­θυμοῦν ἤ τό χρειάζονται, διευκο­λύνοντας τίς οἰκογένειες σας ἀλλά προσφέροντας καί σέ σᾶς, πού παρακολουθεῖτε τά μαθήματα, ἕνα φιλικό καί ἀσφαλές περιβάλ­λον κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας.

Τήν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως τήν διαπιστώνουμε τόσο ἀπό τή μεγά­λη συμμετοχή τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν τῶν σχολείων μας ὅσο καί ἀπό τήν προσφορά τῶν ἐκ­παιδευτικῶν μας καί τῶν φοι­τη­τῶν καί φοιτητριῶν διαφόρων σχολῶν, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν ἀφι­λοκερδῶς στό Κοινωνικό μας Φρο­ντιστήριο, γι᾽ αὐτό καί τούς εὐχα­ριστῶ ἀπό καρδίας.

Ἡ ἐπιτυχία ὅμως τοῦ Κοινωνι­κοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως φαίνεται ἀκόμη τόσο ἀπό τίς ἐπιτυχίες πού ἔχουν οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες στίς προαγωγικές ἐξετάσεις ὅσο καί ἀπό τήν ἐπιτυχία στήν εἰσαγωγή τους στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας.

Μᾶς χαροποιεῖ ὅμως ἡ συμμετο­χή σας στό Κοινωνικό Φροντιστή­ριο καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο, γιατί στό πλαίσιο τῶν μαθημάτων ἔχετε τήν εὐκαιρία νά δημιουργήσετε καί εἰλικρινεῖς φιλικές σχέσεις μέ ἄλλους συνομιλήκους σας ἀλλά καί νά διδαχθεῖτε ἀπό τή διάθεση προσφορᾶς τῶν καθηγητῶν σας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλή ἀγάπη προσφέ­ρουν τόν ἐλεύθερο χρόνο τους καί τίς γνώσεις τους γιά νά σᾶς βοη­θήσουν στά μαθήματα, νά ἀπαντή­σουν σέ ἐρωτήσεις καί ἀπορίες σας καί νά σᾶς κατευθύνουν ὀρθά σέ θέματα πού σᾶς ἀπασχολοῦν.

Εὔχομαι, λοιπόν, καί σέ σᾶς, παι­διά μου, τούς μαθητές καί τίς μαθή­­τριες τοῦ Κοινωνικοῦ μας Φρο­ντι­στη­ρίου, νά ἀξιοποιήσετε αὐτή τήν προσφορά τῶν καθηγη­τῶν καί καθηγητριῶν σας καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί νά ὠφεληθεῖτε ἀπό αὐτήν, προοδεύο­ντας στό σχο­λεῖο σας ἀλλά καί στή ζωή σας, ὥστε νά προσφέρετε καί σέ μᾶς τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας σας καί τή χα­ρά νά δοῦμε σέ λίγα χρόνια κά­ποι­ους ἀπό τούς τωρι­νούς μα­θη­τές νά διδάσκουν καί αὐτοί στό Κοινω­νικό αὐτό Φροντι­στήριο, συνε­χί­ζο­ντας τήν προσ­φο­ρά τῶν καθη­γητῶν πού διδάσκουν τώρα καί προσφέρουν καί φέτος στό ἔρ­γο αὐτό τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πό­λεως.

Εὐχαριστώντας γιά μιά ἀκόμη φορά ὅλους τούς διδάσκοντες γιά τήν ἀνταπόκρισή σας στήν πρόσ­­κληση τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας καί τή συνδρομή σας στό ἔργο της, εὔχομαι ἀπό καρδίας καί στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες καί στούς καθηγητές καί τίς καθη­γή­τριες τοῦ Φροντι­στη­ρίου μας καλή δύναμη καί κα­λή καί εὐλο­γημένη χρονιά, μέ τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου πρω­το­κορυφαίου ἀπο­στό­λου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκ­κλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ