Με 17 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου από ώρα 09:00 έως 10:00, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη: Βασίλης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, Στέργιος Διαμάντης, Αθανάσιος Δέλλας, Χρήστος Τσιούντας, Γιώργος Γουλτίδης, Κωνσταντίνος Τροχόπουλος και Άρης Λαζαρίδης. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή ή μη πρότασης στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου "Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»".

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη εγγραφής πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την διεξαγωγή μοριακών εξετάσεων στο προσωπικό του Δήμου, για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη: α) διενέργειας, β) μελέτης, γ) σύναψης σύμβασης, δ) συγκρότησης επιτροπής & ε) καθορισμού όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για τη δημιουργία μέσων προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» για λειτουργικά έξοδα.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Κατερίνη και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου».

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)».

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικινδύνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων».

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας».

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη συνολικής οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 16ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.1517/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 17ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.1518/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ