Παράταση και νέα μέτρα στην Ημαθία - Μάσκες μέχρι τις 4 Οκτωβρίου!

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και και Εσωτερικών, σχετικά με τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν από σήμερα σε ισχύ στην Ημαθία. Η απόφαση αφορά στην «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Η νέα ΚΥΑ ήρθε να αντικαταστήσει την προηγούμενη απόφαση, με περίοδο ισχύος των μέτρων έως και της 30 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας τα νέα μέτρα για το κλείσιμο καταστημάτων λιανικής πώλησης μετά τις 12 αλλά και την παράταση όλων για άλλες 4 ημέρες.

Και ενώ αρχίσαμε να μετράμε αντίστροφα για την υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους, την επαναλειτουργία μετά τα μεσάνυχτα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον ανώτατο αριθμό ατόμων στα τραπέζια, σε συναθροίσεις κτλ... πήραμε παράταση έως και τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου! Δεύτερη παράταση και ελπίζουμε τελευταία!

Η ΚΥΑ αναφέρει αναλυτικά:

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται εντός των ορίων: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς και Τρικάλων και β) του Δήμου Μυκόνου κατά το χρονικό διάστημα από τις 26 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5.00 π.μ. έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 5.00 π.μ. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

1. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων και του δήμου του άρθρου 1 και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery), τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών, καθώς και drive-through και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν βτις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας. Η παρούσα καταλαμβάνει και τις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.

3. Aναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών.

4. Επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), ως ακολούθως:

α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

5. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

(α) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 1 επιβάλλεται στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

(β) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2 επιβάλλονται:

(βα) Στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

(ββ) στα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

(γ) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 3 επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

(δ) (δα) Σε περίπτωση παράβασης των περ. (α) και (β) της παρ. 4 επιβάλλεται στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

(δβ) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (γ) της παρ. 4 επιβάλλονται για αμφότερους τους πωλητές στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αγαθών

1. Η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών.

2. Για το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπονται οι εργασίες προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης από το προσωπικό εργασίας των επιχειρήσεων της παρ. 1.

3. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

2. Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που οργανώνουν εκδηλώσεις διασκέδασης, κατά παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

3. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

4. Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 5, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 (Β’ 3958) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 και των άρθρων 3 και 4, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 (Β’ 3952) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τελικές διατάξεις

1. Οι κανόνες ως προς το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56425/14.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3949), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3927).

11 σχόλια:

 1. παρτε το χαμπαρι η μασκα ηρθε για να μεινει οι μονεσ μασκεσ που πεσαν ειναι των 300 καρκλοκαθουμενων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και τα καλύτερα έρχονται... Τα καρναβάλια πλησιάζουν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. - Οἱ καραντινάκηδες πρίν φτερνιστοῦν, νά σφίγγουν καλά τήν μάσκα - φίμωτρο, ἀπό τό πηγούνι μέχρι τά μάτια, καί νά τρῶνε τίς μύξες τους! Εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλές, ὑγιεινό καί τό συνιστοῦν κἄτι μεγγελόφατσες, πού εἶναι ὅμως «εἰδικοί» (ἀπό τά Lidl καί τά ΑΒ).
  - Εἶναι φαιδρά αὐτά πού γράφεις.
  - Ἐσύ τό ξεκίνησες, μέ τίς Κ.Υ.Α.._

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αμετανόητος. ζουμε σε ενα κοσμο που το 75% παιρνει φαρμακα (δηλαδή ευπαθείς, εν δυναμει κρούσματα) και ο χατζηνικολαου συνεχιζει.. και συνεχιζει. μιλα μας, για τους ηθοποιους στην ιταλια στην ισπανια την Γαλλία την βραζιλια την ινδια και για τα θυματα σε ολο τον πλανητη.

   Διαγραφή
  2. Ἀπό τό λεξιλόγιό σου φαίνεται ὅτι τρέμεις σύγκορμος, καϋμένε! Προφανῶς στήν φαντασία σου, στό θολωμένο σου μυαλό,
   «κρούσματα» κοροϊδοϊοῦ = διασωληνωμένοι - προσεχῶς νεκροί!

   Δέν εἶστε εὐπαθεῖς, σανοφάγοι ψυχοπαθεῖς εἶστε. Καί χάφτετε ὅ,τι σᾶς σερβίρουν. Δέν ἐννοεῖτε νά καταλάβετε ὅτι ἦταν μοῦφα πανδημία τῷ 2009, μοῦφα εἶναι καί τώρα. Ἀντί νά ζητήσετε γονατιστοί συγγνώμη γιά τήν ἀνεπανόρθωτη καταστροφή που προκαλεῖτε μέ τά ἄθλια, ἀνελεύθερα μέτρα σας, συνεχίζετε τήν ὑστερία καί τήν παράνοια περί φανταστικῶν ὁμαδικῶν τάφων, ἐκατομβῶν νεκρῶν καί τ' ἄλλα τρομολαγνικά παραμύθια. Συνέλθετε._

   Διαγραφή
 4. ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑΙΝΕΙ. ΦΙΛΕ HADJINICOLAOU ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. και μετά φταίνε οι συνωμοσιολόγοι ...
  ΡΕ ΟΡΓΙΑ!!!
  ή που δεν έχουμε όντως κρούσματα και άρα κατ'επειγόντως άρση των μέτρων ή μιλήστε ξεκάθαρα και πείτε πόσα είναι!
  Και τα δύο ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν γίνονται τεστ δωρεάν. 60 ευρώ το τεστ δεν πας να το κάνεις εύκολα. Γι'αυτό δεν υπάρχουν κρούσματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅσα τέστ καί νά γείνουν, τά «κρούσματα» δέν ἔχουν καμμία ἀπολύτως σημασία.
   1ον τά τέστ PCR εἶναι Γ.Τ.Π. ( = γιά τά πανηγύρια) καί
   2ον δέν δικαιολογεῖται τέτοια ὑστερία γιά τό συνάχι τοῦ κοροϊδοϊοῦ. Τό πολύ περίσσιο χαλάει τό ἴσιο, ἔλεγαν σοφά οἱ παλαιότεροι._

   Διαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ