Τι ζητούν οι εργαζόμενοι στα hot spot Ημαθίας

Να υπογραφεί άμεσα η ΚΥΑ για την παράταση των συμβάσεων τους, σύμφωνα με τις σχετικές διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας, ζητούν οι 1639 εργαζόμενοι στο κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και
υπηρεσίες Α’ υποδοχής ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών για 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’ κύκλος - πρόσκληση 9/2017)». Όπως τονίζουν μεταξύ άλλων στο υπόμνημα που υπέβαλλαν «η απομάκρυνση από την εργασία λόγω λήξης των συμβάσεων δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής στις Δομές Προσφύγων καθώς είναι ορατή πλέον η έλλειψη έμπειρων, ικανών και δοκιμασμένων, στις πιο αντίξοες συνθήκες, στελεχών».

Το υπόμνημα υπογράφουν μεταξύ άλλων 25 εργαζόμενοι στο hot spot της Βέροιας και 31 εργαζόμενοι στο hot spot της Αλεξάνδρειας.

Τι αναφέρει το υπόμνημα:

Είμαστε η ομάδα εργαζομένων από όλη την Ελλάδα που προσληφθήκαμε στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ, της Δημόσιας Πρόσκλησης 9/2017
προκειμένου, όπως προβλεπόταν από τους όρους της, να απασχοληθούμε στις εγκαταστάσεις των Δομών Προσφύγων σε όλη την Ελλάδα με αντικειμενικό σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτών μέσω της παροχής των ειδικών υπηρεσιών μας βάσει της εκάστης ειδικότητας τοποθέτησης.

Η απασχόλησή μας αφορά σε ειδικότητες (όπως διοικητικό προσωπικό, φυλακτικό προσωπικό, καθαριότητα, χειρωνακτικών εργασιών, καθηγήτριες φυσικής αγωγής
κτλ.) άκρως απαραιτήτων - όπως έχει έμπρακτα αποδειχθεί πλέον - για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Προσφύγων καθώς πλέον πρόκειται για λειτούργημα και όχι απλή εργασία. Επίσης, στο πλαίσιο του καθηκοντολογίου, αλλά και πέραν αυτού κληθήκαμε να εκτελέσουμε τις συνεχόμενες ανακύπτουσες εργασίες των Δομών και των ωφελούμενων/κατοίκων αυτών καλύπτοντας τους τελευταίους 24 μήνες πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το ανωτέρω διαμόρφωσε/καλλιέργησε και την ικανότητα της προσαρμογής σε συνεχόμενες αυξανόμενες ανάγκες ζήτησης και κατ’ επέκταση προσφοράς εργασίας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση 9/2017 η αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεών μας ήταν οχτώ (8) μήνες. Ωστόσο, λόγω της επιτακτικής και αυξανόμενης ανάγκης για παροχή υπηρεσιών στις Δομές Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα μεσολάβησαν πέντε (5) διαδοχικές παρατάσεις των αρχικών μας συμβάσεων (βάσει κοινών υπουργικών αποφάσεων) με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουμε έναν κύκλο εργασίας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών.

Να αναφερθεί ότι στις 10/01/2020 αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ : 9ΨΗΣ4691Ω2-9ΕΗ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
ποσού 4,000,000.00 για πληρωμή ισόποσης δαπάνης του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΑΕΔ οικονομικού έτους 2020 για την παράταση του Προγράμματος HOT SPOTS Β ΚΥΚΛΟΣ. Ωστόσο, αν και οι συμβάσεις όλων μας έχουν λήξει από τέλη Φεβρουαρίου δεν παρατηρήθηκε ουδεμία μέριμνα υπέρ των εργαζομένων (1000 στον αριθμό σε όλες τις Δομές ανά την Ελλάδα) έως τώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και επειδή,
1. η απομάκρυνσή μας από την εργασία λόγω της λήξης των συμβάσεών μας, οι οποίες ανανεώνονταν συνεχώς τα τελευταία δυο χρόνια έχει ως απόρροια τη δημιουργία σοβαρών επιπτώσεων σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής στις Δομές Προσφύγων καθώς είναι ορατή πλέον η έλλειψη έμπειρων, ικανών και δοκιμασμένων, στις πιο αντίξοες συνθήκες, στελεχών.

2. τον τελευταίο καιρό, αρχής γενομένης από τους πρώτους μήνες του 2020 το προσφυγικό έλαβε τεράστιες διαστάσεις καθώς σημειώθηκαν - τότε ειδικά - αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Ωστόσο, παρότι
έχει μειωθεί η ένταση αυτή δεν παύει να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που χρήζει επίλυσης και αντιμετώπισης βάσει κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών πλέον.

Ως εκ τούτου, το ανωτέρω θέμα δεν δύναται να δεχτεί καμία πειραματική παρέμβαση διότι θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Επιβάλλεται λοιπόν τούτη τη χρονική περίοδο των αυξανόμενων προσφυγικών αναγκών η ζήτηση
να ταυτιστεί με την προσφορά. Επιβάλλεται - σε τούτη τη δύσκολη χρονική περίοδο - η εμπειρία και η εξειδίκευσή μας στο φλέγον ζήτημα του προσφυγικού να αξιοποιηθεί καταλλήλως προς το συμφέρον και των δυο πλευρών.

ΖΗΤΑΜΕ

1. Την άμεση ανανέωση/παράταση των συμβάσεών μας, ως απόρροια της εργασιακής διαδρομής που περιγράφηκε ανωτέρω, της έγκρισης και ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του χρηματικού ποσού για την παράτασή μας, αλλά και του
φυσικού μας δικαιώματος για εργασιακή σταθερότητα και μονιμότητα.

2. Να δοθεί άμεσα από τους αρμόδιους Υπουργούς ή Υφυπουργούς μια σαφής και ειλικρινής απάντηση όσον αφορά στην ανωτέρω χρηματική έγκριση της παράτασής μας καθώς και τι μέλλει γενέσθαι με αυτήν και τις τύχες όλων μας.

Με εκτίμηση,
Τα μέλη της ομάδας των Πανελλαδικώς Εργαζομένων Κοινωφελούς Προγράμματος στις Δομές Προσφύγων

Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Βέροιας

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΖΗΣΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΟΥ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΙΖΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΛΑΞΗ
ΝΟΥΝΙΕΘ ΜΑΡΤΕ ΜΙΡΟΠΕ ΜΕΡΘΕΔΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΝΤΟΒΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΡΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΓΟΥΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΣΙΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Αλεξάνδρειας

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΑΔΗΛΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ - ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΦΥΛΑΞΗ
ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗ
ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗ
ΜΑΝΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΠΡΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗ
ΤΖΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΟΛΙΟΥ ΟΛΓΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 σχόλια:

  1. λοι οι μισθοφόροι στα σπίτια σας. Διαβάζω για χειρονακτικες εργασίες και καθαριότητα. Δηλαδή για καθαριότητα και καποιες δουλειες εκει μεσα , δεν υπάρχουν μαντράχαλοι να τις κάνουν; Εμ το άλλο; Φύλαξημ λέει. Φύλαξη ποιών; Των μεσα ή των εξω; Ρημαξαν τα χωράφια γυρω απο οποιοδήποτε τετοια εγκατάσταση σε όλη τη χώρα. Ποιούς φυλάτε; Απλά αποτύχατε σαν σύνολο. Σας ενδιαφέρει βέβαια το μεροκάματο. Αραχτοί και να πέγτουν τα μπικικίνια. Ετσι στα κουτουρού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Έχουν γίνει οι μετανάστες μόνιμοι τουρίστες, επάνω σε αυτό έχουν αφήσει μια επιχείρηση που απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες, αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμα ως Πότε θα τους βλέπω στο ξενοδοχείο όπου περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά να κάθονται έξω 25ρηδες παίζοντας με τα iPhone....θελει πολύ μυαλό να καταλάβει κάποιος ότι το προσφυγικό εξελίχθηκε σε μεταναστευτικό και τείνει να καταντήσει επιδοτούμενο τουριστικό πρόγραμμα με μόνιμους τουρίστες και προσωπικό απασχόλησης από από Έλληνες που ψάχνουν να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά να ζήσουν...δυστηχως φενεται ξεκάθαρα πως όλο αυτό έχει γινει μια καλοστημένη μπιζνα για τρώνε κάποιοι καλά...δεν μας κοροϊδεύετε άλλο σας έχουμε καταλάβει.....αυτο κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει...βρειτε ποιοι είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες και Ξεκαθαρίστε την κατάσταση, όσο περνάει ο καιρός θα προκύψουν τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτούς που κερδίζουν από όλο αυτό...να επέμβει αμμεσα κάποιο πολιτικό κόμμα και με εντολή εισαγγελέα να ξεκαθαρίσει αυτό που γίνεται και εμπεζει εναν ολόκληρο λαό βάζοντας του δίλλημα αν είναι φιλόξενος η Όχι...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ