Κλειδιά για την πόρτα στο ροδάκινο

Γράφει ο Νίκος Μηνάς*
Έπειτα από ολοκληρωτικό έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: τα βιοµηχανικά ροδάκινα σε ποσοστό 95% οδηγούνται στις µεταποιητικές εταιρίες τιµολογηµένα. Τα δε ροδάκινα και νεκταρίνια σύµφωνα µε τους καταλόγους των εξαγωγών µόνο το 40% αυτών είναι τιµολογηµένα. Άρα, εύλογα αν κάποιος πάρει αυτά τα στοιχεία συµπεραίνει πως η µαύρη διακίνηση οργιάζει στην Πέλλα και σε µικρότερο βαθµό στην Ηµαθία. Σαφώς, σήµερα στην Πέλλα υπάρχουν λόγοι που οδήγησαν τα φυσικά πρόσωπα σ’ αυτή τη διαδικασία (φορολογικό, δυσβάστακτο κόστος καλλιέργειας, ρωσικό εµπάργκο).

Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε ένα αποτέλεσµα: στην υποβάθµιση του προϊόντος. Πλέον πρέπει να δοθούν κίνητρα στα φυσικά πρόσωπα για να ενταχθούν στη συλλογικότητα. Τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις έγινε προσπάθεια και δόθηκαν αρκετά χρήµατα, αλλά δυστυχώς δόθηκαν ανεξέλεγκτα σύµφωνα µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, που είχε ως αποτέλεσµα τη στήριξη της µαύρης διακίνησης και όπως αναφέρθηκε επήλθε και η υποβάθµιση του προϊόντος. Πλέον δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του παρελθόντος, πρέπει να προχωρήσουµε µε καινούργια κριτήρια και µε πλάνο τριετίας, τα οποία θα αποτελέσουν την αρχή ώστε να γίνει η δενδροκαλλιέργεια βιώσιµη. Μετά από µελέτη τριών ετών, θεωρούµε πως πρώτον, όσον αφορά το φορολογικό, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραµµένα σε συλλογικά σχήµατα και είναι ενταγµένα στο µητρώο του ΥΠΑΑΤ πρέπει να έχουν διαφορετική φορολόγηση από τα µεµονωµένα φυσικά πρόσωπα.

∆εύτερον, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κοινός φορέας, ο οποίος θα προβεί σε καινοτόµα προγράµµατα µε τη δηµιουργία α) ερευνητικών οµάδων µε αντικείµενο την προώθηση των προϊόντων, β) ερευνητικής οµάδας, που επιτέλους θα δώσει όνοµα (brand name) στα φρούτα της Πέλλας, γ) ερευνητικής οµάδας η οποία θα ασχοληθεί µε την αύξηση του χρόνου του κύκλου εργασιών των φυσικών προσώπων, την αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης και την αύξηση ζωής των δέντρων δηµιουργώντας µητρικές φυτείες, δ) ερευνητικής οµάδας η οποία θα προχωρήσει σε ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των ποικιλιών της δενδροκαλλιέργειας µε πλάνο δεκαετίας, αντικαθιστώντας τις προβληµατικές ποικιλίες και αυτή η ευθύνη πλέον θα αφορά τις οργανώσεις παραγωγών και όχι την εκάστοτε εξουσία έχοντας ως αποτέλεσµα, από µόνες τους οι οργανώσεις παραγωγών να δηµιουργήσουν τις ζώνες καλλιέργειας, ε) ερευνητικής οµάδας µε αντικείµενο µελέτης την κλιµατική αλλαγή και τις αναλογιστικές µελέτες πάντα σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΑ προκειµένου να καλυφθούν όλα τα αίτια των ζηµιών, στ) ερευνητικής οµάδας που θα ασχολείται µε την ευφυή γεωργία και τις δυνατότητες στην εξέλιξη της παραγωγής (µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη χρήση αισθητήρων, την έγκαιρη πρόγνωση καιρικών συνθηκών, την ολοκληρωµένη διαχείριση στα πλαίσια της φυτοπροστασίας, σχετικά µε την παρακολούθηση εντοµολογικών εχθρών και συµπτωµάτων ασθενειών και τις ανάγκες λίπανσης και άρδευσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εδάφους). Πλέον γνωρίζουµε, όχι όλοι, µε ποια κριτήρια θα δίνονται οι επιδοτήσεις της νέας ΚΑΠ. Επιτέλους, οι ενισχύσεις πρέπει να περάσουν στην παραγωγικότητα και η ευφυής γεωργία θα αποτελέσει ένα βασικό κριτήριο για αυτό.

Τρίτον, επιτέλους και ο Έλληνας δενδροκαλλιεργητής πρέπει να απολαµβάνει όλα τα ευνοούµενα µέτρα της ΕΕ. Είναι απαράδεκτο οι Ευρωπαίοι δενδροκαλλιεργητές να αγγίζουν το 95% αυτών των προγραµµάτων ενώ οι δενδροκαλλιεργητές να απολαµβάνουν µόνο το 5% αυτών. Ένα από αυτά τα µέτρα είναι και η χυµοποίηση προϊόντων η οποία θα αποτελεί ένα εργαλείο µε τριετές πλάνο, µέσω του οποίου θα γίνεται αποσυµφόρηση κάθε έτος 20.000.000 κιλών από την Πέλλα και 20.000.000 κιλών από την Ηµαθία µε την τιµή µονάδας να ανέρχεται σε 0,35 ευρώ το κιλό.

*Μηνάς Νικόλαος - Προέδρος Α.Σ. Καλυβίων Πέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ