Πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ στην ΑΝ.ΗΜΑ.

Συνάντηση των Μελετητών και των Γραφείων Συμβούλων που εμπλέκονται με την προετοιμασία και την υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης, για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, πραγματοποιήθηκε το
πρωί  της Πέμπτης 18/4 από την Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στα γραφεία της στη Βέροια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση των Μελετητών και των Γραφείων Συμβούλων, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά:
- το κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος,
- τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν,
- ο οδηγός συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης στο Π.Σ.Κ.Ε. και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι Δικαιούχοι για την ηλεκτρονική υποβολή, και
- τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής της κάθε Αίτησης, βάση των οποίων θα πραγματοποιηθεί η Αξιολόγησης τους.

Τονίσθηκε ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα της πρόσκλησης, και παρουσιάσθηκαν τα διάφορα είδη ενισχύσεων που παρέχονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε σημεία που μπορεί να επηρεάσουν την δυνατότητα ένταξης των επενδύσεων.

Κατά τον διάλογο που αναπτύχθηκε, τέθηκαν από τους συμμετέχοντες πλειάδα ερωτημάτων που αφορούν την Πρόσκληση, και τονίσθηκε ιδιαίτερα η προθυμία της ΟΤΔ να παρέχει κάθε μορφής υποστήριξη στους υποψήφιους Δικαιούχους, με μοναδικό γνώμονα την αξιοποίηση της διατιθέμενης Δημόσιας Δαπάνης μέχρι το τελευταίο ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ