Δράση με Γνώση - «Άξονας 4ος: Κοινωνική Ενσωμάτωση-Καταπολέμηση της Φτώχειας»

«Χτίζουμε τη Βέροια της Αλληλεγγύης και της Ανθρωπιάς»
Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου και Υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη δημοσιεύεται αναλυτικά ο 4ος από τους οκτώ άξονες δράσης της περιόδου 2014-2019 και που αφορά στην Κοινωνική

Ενσωμάτωση-Καταπολέμηση της Φτώχειας. Συγκεκριμένα: Για τη Δημοτική μας Αρχή η έμπρακτη υποστήριξη του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη βοήθειας αποτέλεσε και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που καταφέραμε να αναβαθμίσουμε και να επεκτείνουμε το καλά οργανωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών του δήμου, δημιουργώντας ένα ασφαλές δίχτυ κοινωνικής προστασίας για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Τι έγινε

· Συστεγάσαμε στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των κοινωνικών δομών και κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, σε ένα εξαιρετικό κτίριο, προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ , όπου ο κάθε δημότης μπορεί με μία επίσκεψη του να λάβει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πλήρη εξυπηρέτηση από το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.


· Αξιοποιήσαμε τους κοινοτικούς πόρους του ΣΕΣ 2014-2020 (ΕΣΠΑ) ενισχύοντας και επεκτείνοντας το κοινωνικό έργο του Δήμου μας. Ενισχύσαμε τις κοινωνικές δομές που ήδη υπήρχαν, δημιουργούμε νέες και ενεργοποιήσαμε την εθελοντική δράση. Προχωρήσαμε σε θεσμικές βελτιώσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για δράσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.

· Ενισχύσαμε υπάρχουσες δομές με τακτικό προσωπικό.

· Υποστηρίξαμε και συνεργαζόμαστε με φορείς και συλλόγους που παράγουν κοινωνικό έργο όπως,μεταξύ άλλων, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας-Ημαθίας, η Πρωτοβουλία για το Παιδί, ο ΚοιΣΠΕ Ημαθίας «Δεσμός», ο ΣΟΦΨΥ και ο ΕΡΑΣΜΟΣ.


Πιο συγκεκριμένα:

- Συστεγάσαμε τις δημοτικές δομές Πρόνοιας και Προαγωγής Υγείας στη Βέροια, στο κτίριο επί της Σταδίου 51 όπου πλέον βρίσκονται μαζί σ’ ένα μέρος οι κυριότερες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας όπως η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, το Βοήθεια στο Σπίτι, το Δημοτικό Ιατρείο - Οδοντιατρείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το ΚΕΠ Υγείας και το Κέντρο Κοινότητας

- Ενισχύσαμε το Κοινωνικό Φαρμακείο με τακτικό προσωπικό, φαρμακοποιό και κοινωνική λειτουργό, καθώς πετύχαμε τη χρηματοδότησή του ως δομή από ΕΣΠΑ.

- Στελεχώσαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο με μόνιμο προσωπικό, διοικητική υπάλληλο και κοινωνική λειτουργό, καθώς πετύχαμε τη χρηματοδότηση του ως δομή από το ΕΣΠΑ. Μόνο για την περίοδο 2017-2018, το Κοινωνικό Παντοπωλείο υποστήριξε σε ένδυση και τρόφιμα περί τους 450 ωφελούμενους, ήτοι 150 οικογένειες, πραγματοποιώντας διανομές κάθε μήνα.

- Δημιουργήσαμε το Κέντρο Κοινότητας, μία καινούργια δομή, που έχει ως βασικό στόχο τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών, την ενημέρωση και βοήθεια των συμπολιτών μας κατά την υποβολή της αίτησης για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

- Δημιουργήσαμε το ΚΕΠ Υγείας, μία νέα δομή, που έχει ως στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας, και απευθύνεται σε όλους τους δημότες Βέροιας, ανεξάρτητα, εάν ανήκουν σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα.

- Δημιουργήσαμε Μητρώο Εθελοντών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες εθελοντές, με σκοπό την πιο συντονισμένη και οργανωμένη αξιοποίηση των ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν την εθελοντική τους εργασία προς όφελος των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη.

- Δημιουργήσαμε την Τράπεζα Αίματος του Δήμου Βέροιας προκειμένου μέσα από την εθελοντική αιμοδοσία των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου να συνεισφέρουμε στις αυξημένες ανάγκες για συγκέντρωση αίματος.

- Προωθήσαμε και υποστηρίξαμε τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως βασικού εταίρου στην κοινωνική σύμπραξη που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), με επικεφαλής εταίρο την ΠΕ Ημαθίας, μέσω της οποίας διανεμήθηκαν σε τρία στάδια τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά σε εκατοντάδες δικαιούχους συμπολίτες μας.

- Υποστηρίξαμε οικονομικά δημότες που αντιμετώπιζαν προβλήματα στέγασης μέσω της εφάπαξ χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτες μας που αντιμετώπιζαν πρόβλημα στέγασης εξαιτίας ωφελούμενων μισθωμάτων, το οποίο αποδίδεται απευθείας στον εκμισθωτή προκειμένου να αποφευχθούν εξώσεις δημοτών που βρίσκονταν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε δημότες που ανήκουν σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, για την ένταξη δημοτών στη δομή, ισχύουν οικονομικά κριτήρια και δίδεται κατόπιν κοινωνικής έρευνας.

- Εξασφαλίσαμε τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βέροιας

- Παρείχαμε υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ευπαθών ατόμων και ομάδων με στόχο την πρόληψη και την καταστολή προβλημάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων όπως για παράδειγμα Συμβουλευτική Οικογενειών και Μεμονωμένων ατόμων, Αντιμετώπιση Ψυχοκοινωνικών και Οικονομικών προβλημάτων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (άστεγους, άνεργους, ΑΜΕΑ, υπερήλικες, φυλακισμένους κλπ.).

- Διευρύναμε τις συνεργασίες με φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης (ενδεικτικά αναφέρονται Πρωτοβουλία για το Παιδί, ΚΕΜΑΕΔ, ΕΡΑΣΜΟΣ κτλ), βοηθώντας τους παράλληλα στην κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών εντάσσοντας τους σε προτάσεις που εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους όπως η «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ).


Ειδικά για τους Ρομά:

• Ύστερα από επίπονες και επίμονες προσπάθειες καταφέραμε τα παιδιά να πάνε σε κανονικά σχολεία. Στηρίζουμε και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Προχωρήσαμε μετά από πολλά χρόνια στην κατάρτιση σχεδίου πρότασης που αναφέρεται σε πολλές παράλληλες δράσεις που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των ανηλίκων αλλά και ενηλίκων ΡΟΜΑ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και μακροπρόθεσμα την ενσωμάτωση τους.

• Αναζητούμε παράλληλα τον καταλληλότερο χώρο για την προσωρινή μετεγκατάστασή τους, έχοντας ορίσει μέσω του σχεδίου που έχουμε εκπονήσει, τις τεχνικές προδιαγραφές οικίσκων, των κοινόχρηστων χώρων που θα τους εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και τη σταδιακή ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.


Ενδεικτικές Πρωτοβουλίες & Δράσεις:


- Διοργάνωση τον Οκτώβριο του 2018 για πρώτη φορά σειράς εκδηλώσεων για τον «Οκτώβριο: Παγκόσμιο Μήνα Πρόληψης Καρκίνου του Μαστού» που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων:

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με τη στήριξη της Κ.Ε.Δ.Ε. όπου πραγματοποιήθηκα συνολικά 93 Μαστογραφίες σε οικονομικά αδύναμες και ανασφάλιστες γυναίκες του Δήμου μας.

- Ειδική φωταγώγηση του Δημαρχιακού Μεγάρου της Βέροιας

- Ημερίδα για το Καρκίνο του Μαστού με τίτλο «Πρόληψη - Διάγνωση - Θεραπεία» ως συνδιοργάνωση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας (Δημοτικό Ιατρείο), του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ», της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (παράρτημα Βέροιας), του ΓΝ Βέροιας (Μονάδα Βέροιας), της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.

- Διοργάνωση συμβολικής πεζοπορίας στο κέντρο της πόλης, μαζί με τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ και τα Παιδιά της Άνοιξης. Συνδιοργάνωση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας (Δημοτικό Ιατρείο), του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ», της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (παράρτημα Βέροιας).

- Πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα: «Ενδυνάμωση της ζωής και της ψυχής των ανθρώπων με καρκίνο» με τη Δρ. Αναγνώστου - Κελεπούρη Ειρήνη, Σχολική Σύμβουλο.

- Διοργάνωση αιμοδοσίας σε συνεργασία με Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝ Νοσοκομείου Ημαθίας για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Βέροιας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2018 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

- Πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα «Δικτύωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» με πρωτοβουλία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βέροιας

- Δωρεάν διανομή 208 ζευγαριών παπουτσιών σε παιδιά άπορων οικογενειών (Κοινωνικού Παντοπωλείου Βέροιας) σε συνεργασία με τον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί».

- Διοργάνωση ημερίδας με θέμα τον «Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη»

- Υλοποίηση του «Προγράμματος Αγωγής Υγείας για την Εφηβική Ηλικία» σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - παράρτημα Βέροιας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με την Πρόληψη για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (Τεστ Παπανικολάου & HPV λοίμωξη και εμβόλιο) και τις Βασικές Αρχές Αντισύλληψης.

- Συμμετοχή του Δήμου στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων με τίτλο «Αλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουμε τον κόσμο».

- Πραγματοποίηση ομιλιών σε ΚΑΠΗ του Δήμου Βέροιας με θέμα «Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία, Έρωτας και Συντροφικότητα» (ΚΑΠΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΑ, ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΗΜΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΔΑ).

- Διοργάνωση ημερίδας «Μαζικές Καταστροφές Υπηρεσίες Υγείας και Εμπλεκόμενοι Φορείς» σε συνδιοργάνωση με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, γραφείο Π.Σ.Ε.Α.του Γ.Ν. Ημαθίας - Μ.Υ. Βέροιας, το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροιας.

- Συνδιοργάνωση ημερίδας με την Αντιδημαρχία Παιδείας με θέμα«ο Παππούς μου ο Αλτσχάιμερ» με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών γύρω από την ασθένεια στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθησαν επίσης βιωματικά εργαστήρια για παιδιά.

- Εφαρμογή και παρακολούθηση προγράμματος «Προώθησης Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες ‘Α Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών - Β’ Κύκλός» στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας προσφύγων στο στρατόπεδο Αρματολού Κόκκινου.

- Εκπαίδευση Ωφελούμενων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων με θέμα «Ψυχολογικές Α΄ Βοήθειες και Πολιτισμική Ευαισθητοποίηση»

- Διοργάνωση συναυλίας κοινωνικού χαρακτήρα με το μουσικό σχήμα ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στο στρατόπεδο Αρματολού Κόκκινου (Διοργάνωση Αντιδημαρχία Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας - Υγείας - Εθελοντισμού, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο - ΚΕΠΑ).

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά 
8 σχόλια:

 1. -Έχουμε φτωχούς τι κάνουμε ?
  -Χτιζουμε ένα κτήριο με χρήματα ευρωπαϊκά και βάζουμε μέσα δημόσιους υπαλλήλους.
  -Και οι φτωχοί?
  -Εχουν ένα καινούριο κτήριο γεμάτο δημόσιους υπαλλήλους για αυτούς.
  -Τροφιμα ?
  -Δεν πειράζει που έχει 1,5 χρόνο να μοιραστούν τρόφιμα και σε στέλνουν στον Άγιο Αντώνιο για φαι ,ειναι διαβασμενο και ευλογημένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από τον Ιούνιο του 2017 σταμάτησε ο Δήμος Βέροιας να δίνει το ΤΕΒΑ και άγνωστο τι έκαναν τα χρήματα. Θα φάνε και αυτοί καλά στις εκλογές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. κάνεις λάθη μην είσαι απόλυτος. Ποιος σου είπε ότι αν κάνουνε κτίρια πρέπει να βάλουνε μέσα τους φτωχούς αφού έχουν σπίτια ; και οι υπάλληλοι που τους εξυπηρετούν (κοινωνικό παντοπωλείο, Φαρμακείο, κοινωνικό Ιατρείο, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, επιδόματα, που θα είναι έξω ; βλέπεις πόσο λαϊκιστής είσαι ; δηλ. να βάλουνε τους φτωχούς σε κτίριο και να τους κοιτάνε απλά χωρίς παροχές χωρίς τίποτα, αυτός είσαι, δυστυχώς. Λυπάμαι αλλά είσαι επικίνδυνος με τέτοια νοοτροπία. Η Βέροια δεν έχει άστεγους και έναν δύο που έτυχε κάποια φορά τους περιέθαλψε σε ξενοδοχείο μέχρι να τακτοποιηθούν κάπου, το ξέρεις αυτό ; Όσο για τα τρόφιμα και τον 1,5 χρόνια που έχει να μοιράσει όπως λες και πάλι ψεύδεσαι χωρίς ντροπή διότι και τα Χριστούγεννα του 2018 έδωσε τρόφιμα και ρούχα αλλά δεν το λες. Τώρα για μαγειρεμένο φαγητό από όσο μπορώ να ξέρω, όντως δεν πρέπει να έχει μαγειρεία αλλά και γιατί να έχει, όταν έχει η Μητρόπολη και κάποιος σύλλογος κυριών στη Βέροια ; δύο φορείς μαγειρεύουν είναι αρκετοί όπως φαίνεται. Εσύ θέλεις και τρίτο μαγειρείο, εγώ ίσως και τέταρτο, ο άλλος ίσως και πέμπτο, δεν σημαίνει ότι είναι και λογικό και απαραίτητο.
  Ένα να ξέρεις η κοινωνική ομπρέλα του Δήμου Βέροιας είναι από τις λίγες στην Ελλάδα με τέτοιες υποδομές-παροχές και ξεκίνησαν από ότι θυμάμαι με τη Χαρούλα και συνεχίζουν αμείωτα με το Βοργιαζίδη. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο αλλά με τι χρήματα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς και δεν είσαι δικαιούχος του ΤΕΒΑ, αλλά κανένας υποψήφιος των εκλογών που λέει ότι του κατέβει και προσβάλει όλους εμάς τους δικαιούχους που δεν πήραμε τίποτα. Άλλο το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου (που έδωσε αυτά που λες τα Χριστούγεννα) και άλλο το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Κακό δεν είναι να είσαι άσχετος, κακό είναι να καμαρώνεις και από πάνω...

   Διαγραφή
 4. Χαίρομαι που τελικά συμφωνείς ότι ο Δήμος Βέροιας σου έδωσε τρόφιμα. Για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας πίεσε τον βολευτή σου να στείλει κάτι το ταμείο και μετά το Δήμο. Μέχρι τότε μείνε με το "κανείς πιο αχάριστος από τον ευεργετημένο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συνεχίζεις να λες τις κουταμάρες σου. Απο το κοινωνικό παντοπωλείο δεν παίρνουν οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ, οπότε δεν πήραμε τίποτα. Σε διπλανούς Δήμους μια χαρά δίνουνε. Θα επιληφθεί η δικαστική αρχή ποιοι ποντικοί έφαγαν τα χρήματα. Κατάλαβες χορτάτε πολύξερε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ιδού η ρόδος.... "Πουαρό"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μήπως είσαι τόσο άσχετος που δεν φρόντισες να μάθεις ότι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ δεν παίρνουν τρόφιμα από τον Δήμο αλλά από άλλο φορέα ;
  Καλά σου τα λέει ο (Ανώνυμος 12 Απριλίου 2019 - 10:26 μ.μ.), που από ότι φαίνεται μάλλον είναι "πολύξερος", σε αντίθεση με εσένα.
  Τόση λάσπη ; τόσο μίσος ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ