Χρηματοδότηση για τα αδέσποτα στους δήμους Βέροιας και Αλεξάνδρειας

Για λειτουργία καταφυγίων και σίτιση
Το ποσό των 600.000€ θα διανεμηθεί σε 107 δήμους της χώρας για τη λειτουργία κατα­φυγίων και τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην Ημαθία θα
διατεθούν συνολικά 66.915,69€, στους δήμους Βέροιας και Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα, ο δήμος Βέροιας θα λάβει το ποσό των 44.956,83€ και ο δήμος Αλεξάνδρειας το ποσό των 21.958,86€.

Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολι­κού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων, αναλύεται ως εξής:
α) Ποσοστό 27,5% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 497.321,58 €.
β) Ποσοστό 19,86% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι 102.667,97 €.
Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά καταβολής χρηματοδότησης και οι διαδικασίες εφαρμογής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ