Προσοχή το Σαββατοκύριακο στο δρόμο προς Σέλι

Αντικαθιστώνται τα στηθαία ασφαλείας
Εργασίες αποξήλωσης των χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτησης νέων, θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Σεπτεμβρίου στην επαρχιακή οδό προς το Σέλι και συγκεκριμένα από το Τμήμα Διασταύρωση Κουστοχωρίου
έως Κάτω Βέρμιο (οι μετρήσεις ξεκινούν από τη διασταύρωση με Ε.Ο.4). Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στους οδηγούς που θα κινηθούν το Σαββατοκύριακο στο συγκεκριμένο επαρχιακό δίκτυο, καθώς λόγω των εργασιών, θα εφαρμοστεί στένωση λωρίδας κυκλοφορίας με ελάχιστο πλάτος έκαστης λωρίδας τα 2,75m.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων και συγχρόνως, σε όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα υπάρχουν δύο σηματωροί, εκατέρωθεν του εργοταξίου. Η σήμανση θα είναι σύμφωνη με το τυπικό σχέδιο 2.2.2 για Υπεραστικές οδούς (εκτός αυτοκινητόδρομων) / Εργοτάξια μικρής Διάρκειας / Στένωση λωρίδας σε οδό με μικρή κυκλοφορία, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της οδού και του εκπονούντος έργου, σήμανση η οποία θα τοποθετείται πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνεται με το πέρας αυτών.

α) Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου, έκαστη ήμερα πραγματοποίησης των εργασιών, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κλπ).
β) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 2 σχετική συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, μελέτη η οποία είναι βασισμένη στην Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ