Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα χρόνο στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας

Εργασίες συντήρησης Δικτύων Φωτισμού, Σηματοδότησης και Τηλεματικής, θα πραγματοποιηθούν σε οδικούς άξονες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διαρκέσουν για ένα χρόνο. Μεταξύ αυτών και σε ευθύγραμμα τμήματα εδαφικής αρμοδιότητας της Ημαθίας καθώς και στους
κόμβους της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Βέροιας (ΕΟ4), μέχρι τα όρια με τον Νομό Κοζάνης και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης, μέχρι τα όριά μας με τον Νομό Πιερίας. Για το λόγο αυτό, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.


- Στην περίπτωση της αμφίδρομης κυκλοφορίας των οχημάτων στα ανωτέρω τμήματα των οδών, οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομένον πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων, από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης.

- Στην περίπτωση ύπαρξης διαχωριστικής νησίδας, στα ανωτέρω τμήματα των οδών, οι εργασίες θα εκτελούνται με εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της αριστερής μόνο ή της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση.

α) Η ισχύς της παρούσης είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοσή της έως 26-09-2019.

β) Οι εργασίες θα εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από ανατολή έως δύση του ηλίου, εκτός τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ), καθώς και τυχόν άλλες ημερομηνίες οριζόμενες από αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, πλην εκτάκτων περιπτώσεων άμεσης επέμβασης.

γ) Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη των εργασιών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας αυτών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, από τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

δ) Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613, 16-02-2011 – ΦΕΚ 905Β, 20-05-2011), για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας ή βραχείας, σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης/ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ, σύμφωνα με το ανωτέρω με α/α 3 σχετικό έγγραφο.

ε) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από την τοποθέτηση της εγκεκριμένες σήμανσης και θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε, από την εφαρμογή αυτών, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

στ) Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε κόμβους που δεν δύναται να εφαρμοστούν οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις , θα υποβάλλεται για έγκριση ειδική μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και θα εκδίδεται ειδικότερη απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

ζ) Για τον προγραμματισμό και έγκριση των ημερών, καθώς και ωρών εκτέλεσης των εργασιών, θα πραγματοποιείται επικοινωνία του αναδόχου του έργου με τα αρμόδια παρ΄ ημίν υφιστάμενα τμήματα Τροχαίας (Τ.Τ. Βέροιας - Α.Τ. Αλεξάνδρειας), εκτός των περιπτώσεων άμεσης επέμβασης, σε απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα.

1 σχόλιο:

  1. Θα ταλαιπωρήσουν τον πολίτη για έναν ολόκληρο χρόνο!!!
    Έναν χρόνο για έργα τα οποία σε πολιτισμένες χώρες γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
    Και θέλετε και 3€ διόδια στα Μάλγαρα,τρομάρα σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ