Ονοματοδοσία Πλατείας του Σελίου σε "Αστέριου Τζήμα"

Σε ονοματοδοσία της πλατείας στην είσοδο του Σελίου, σε Πλατεία "Αστέριου Τζήμα" προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο που εξέτασε την πρόταση την οποία κατέθεσαν κάτοικοι του Κάτω Βερμίου, θέλοντας έτσι να τιμήσουν έναν σημαντικό άνθρωπο που προσέφερε τα μέγιστα για τον τόπο του. Το περασμένο
διάστημα η Τοπική Κοινότητα είχε γνωμοδοτήσει θετικά, ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κλήθηκαν να εγκρίνουν την ονομασία της πλατείας σε "Αστέριου Τζήμα".
 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 «Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία συμμετέχουν: α) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού ή της νομαρχίας, ως πρόεδρος, β) Δύο εκπρόσωποι της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη διοικούσα επιτροπή της και γ) Δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους , από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ