Κλείνουν δρόμοι της Βέροιας λόγω εργασιών

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια κατεπειγόντων εργασιών αποκατάστασης - συντήρησης φθορών οδοστρώματος, στο Δήμο Βέροιας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λαζοχωρίου, την Παρασκευή 09-03-2018 και τη Δευτέρα
12-03-2018 από ώρες 07:00΄ έως 18:00΄, η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισε: 

Τη μερική εκτροπή της κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων, με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας και χρήση κώνων, προκειμένου στο σημείο της οδού που εκτελούνται οι εργασίες, να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στις κάτωθι οδούς, ανά Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα: 

-Στο Δήμο Βέροιας: επί των οδών Βενιζέλου, Ανοίξεως, Σοφοκλέους, Πιερίων, Θεσσαλονίκης, Μιαούλη, Φιλήμωνος, Καραϊσκάκη, Δήμητρας, Παυσανίου, Βούλας Χατζίκου, Θερμοπυλών και Αφών Κούσιου. 

-Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λαζοχωρίου: στη Δημοτική οδό Βέροιας – Λαζοχωρίου. 

Σε αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν σημαιοφόροι, με ταυτόχρονη τοποθέτηση σήμανσης πινακίδων στένωσης του οδοστρώματος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται εναλλάξ. β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις