Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον αγροτικό συνδικαλισμό - Τι περιλαμβάνει

Το σχέδιο νόμου για τον αγροτικό συνδικαλισμό έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15/9/2017. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και αγροτισσών που μπορούν να συνιστώνται
και να λειτουργούν στον αγροτικό χώρο είναι οι Κλαδικοί Αγροτικοί Σύλλογοι (ΚΑΣ), οι Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ), οι Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΕΣΑΣ), οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΕΝΑ) και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ). Oι παραγωγοί βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας που διακινούν τα προϊόντα τους σε αγορές παραγωγών, μπορούν να ιδρύουν Ενώσεις Αγορών Παραγωγών (ΕΑΠ), Ομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΟΕΑΠ) και Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΣΕΑΠ). 

Η θητεία των μελών της διοίκησης των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ είναι τριετής. Καθορίζεται ότι οι εκλογές θα διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής και αναλύεται ο τρόπος κατανομής των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών καθώς και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Ακόμη δίνεται η δυνατότητα στους ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους σε επιτροπές της κεντρικής διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα που αφορούν τα οικονομικά κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα των αγροτών.

Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του αγροτικού χώρου, γίνονται μόνο επώνυμα. Θεσπίζεται η απαγόρευση της οικονομικής ενίσχυσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων του αγροτικού χώρου από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

Με το άρθρο 15 καθορίζονται οι διαδικασίες για τη σύσταση των Ενώσεων Νέων Αγροτών (ΕΝΑ), η περιφέρεια της καθώς και η ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ). Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων ΚΑΣ. Η πανελλήνια ένωση νέων αγροτών συνεργάζεται με τις ΚΕΣΑΣ κάθε κλάδου αγροτικής παραγωγής.

Διαβάστε το σχέδιο νόμου και πάρτε μέρος στη διαβούλευση

Δημοφιλείς αναρτήσεις