Quantcast

http://picasion.com/
http://picasion.com/

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς της Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού καθορίζει ως προθεσμία για τις εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας το χρονικό διάστημα από 13 Μαΐου έως και 7 Ιουνίου 2024 για το σχολικό έτος 2024-2025.

Δικαίωμα εγγραφής/επανεγγραφής, στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (Σεπτέμβριος 2024) έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Στους μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από οκτώ (8) μηνών έως (2,5) ετών.

Τα νήπια και τα βρέφη που εντάσσονται στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ,προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης.

 1. Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής με τα στοιχεία το πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα, η οποία επέχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης (το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.
 4. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, ( το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία).
 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, καθώς και αντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 6. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2023) και των δύο γονέων. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, να υποβάλλουν αντίγραφο εκκαθαριστικού του προηγούμενου φορολογικού έτους, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν και του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό των τροφείων.
 7. Βεβαιώσεις εργασίας (ισχύει και για τους δύο γονείς):

 • Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ενσήμων του 2024 (πρώτου τριμήνου) ή αναγγελία πρόσληψης εάν προσλήφθηκε πρόσφατα.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
 • Για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα/τοπική αυτοδιοίκηση ή τα Ν.Π.Δ.Δ., βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας.
 • Για τους ανέργους, πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τη Δ.Υ.Π.Α.

Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 1. Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.
 2. Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, ή δικαστική απόφαση προσωρινής επιμέλειας, ή ιδιωτικό συμφωνητικό και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
 3. Άγαμες μητέρες ή μονογονεικές οικογένειες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά.
 • Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά.
 • Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.
 • Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές), η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων και ο πίνακας επιλογής βάση μορίων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κριτηρίων, και στη συνέχεια η επιτροπή θα υποβάλλει το πρακτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
 • Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον πίνακα επιλογής βρεφών και νηπίων βάση μορίων, σύμφωνα με το παρακάτω σύστημα μοριοδότησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝΗ υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας επί της οδού Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. εως τις 13:00 π.μ. από 13 Μαΐου 2024 έως 7 Ιουνίου 2024.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ