Quantcast

http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/

Χατζηδάκης: «Το 80% των ιδιοκτητών μπαρ πλήρωναν λιγότερους φόρους από τους υπαλλήλους τους»

Τι προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίεςΑίσθηση προκάλεσε μια δήλωση του υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, όπου μίλησε για όσα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το 80% των ιδιοκτητών μπαρ πλήρωναν λιγότερους φόρους από τους υπαλλήλους τους.

Δεν νοείται ο ελεύθερος επαγγελματίας να βγάζει λιγότερα από τον κατώτατο μισθό, τόνισε ακόμη ο κ. Χατζηδάκης στην ίδια συνέντευξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα στον ΣΚΑΪ, όπου ανακοίνωσε και έκτακτο πακέτο ενίσχυσης ύψους 350 εκατ. ευρώ στους πιο ευάλωτους τον Δεκέμβριο, σημείωσε, μεταξύ άλλων, για το θέμα ότι «όταν έχουμε σήμερα ελευθέρους επαγγελματίες που δηλώνουν μηδενικό εισόδημα σκεφτείτε ότι λαμβάνουν μια σειρά επιδόματα που δεν τους αναλογούν. Αυτό είναι βαθιά άδικο. Είχα πει προεκλογικά βεβαίως να καταργήσουμε σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος αλλά πρέπει να καταπολεμηθεί και η φοροδιαφυγή».

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη Τρίτη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει τα εξής:

Θεσπίζεται το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η μείωση κατά 50% του τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το τεκμήριο, ενώ για όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα, το τέλος μειώνεται κατά 25%. Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι η προσωπική συνεισφορά κάθε ελεύθερου επαγγελματία στην ατομική του επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμάται σε επίπεδο χαμηλότερο από το εισόδημα του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Προκειμένου να μην υπάρχει εξισωτική αντίληψη, το ύψος της προσωπικής αυτής συνεισφοράς προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της φορολογίας λαμβάνονται υπόψιν:

α) Ο εκάστοτε ισχύων κατώτατος μισθός προσαυξημένος κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή ο ανώτερος ετήσιος μισθός που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει σε υπάλληλό του. Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ.

β) Συντελεστής προσαύξησης του ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο κριτήριο, στις περιπτώσεις που ο ετήσιος τζίρος είναι υψηλότερος από το μέσο όρο του εκάστοτε κλάδου. Η προσαύξηση είναι 35 % για όσους πραγματοποιούν τζίρο μεγαλύτερο του μέσου όρου, 70% για τζίρο μεγαλύτερο του 150% του μέσου όρου και 100% για τζίρο που υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου.

γ) Το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 50.000 ευρώ και είναι το άθροισμα τριών συντελεστών.

Ορίζεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, για το τέταρτο έτος μειώνεται κατά 67 % και για το πέμπτο έτος κατά 33%.

Υπενθυμίζεται ότι το τεκμήριο είναι μαχητό. Με το νομοσχέδιο εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις προκειμένου ο φορολογούμενος να αμφισβητήσει το τεκμήριο

Πιο αναλυτικά:

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο στις περιπτώσεις ιδίως που:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,

ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50 % για τους επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100.

Τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000-5.000).

Ορίζεται μεταβατική διάταξη με την οποία οι επαγγελματίες που θα φορολογηθούν για τα φετινά (2023) εισοδήματα με το τεκμήριο, θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη κατά 50 % προκαταβολή φόρου.

Για την αντιμετώπιση καταχρηστικών ενεργειών ορίζεται ότι φορολογούμενος που διακόπτει το ελεύθερο επάγγελμα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να φορολογείται με το τεκμήριο αν από τη σύγκριση των φόρων στις δυο περιπτώσεις προκύπτει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Προβλέπεται ότι η προσαύξηση λόγω ΚΑΔ δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τους 30. Διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο.

Για τους επαγγελματίες που δηλώνουν ζημιές και φορολογούνται με το τεκμήριο, προβλέπεται ότι οι ζημιές δεν μεταφέρονται για να συμψηφιστούν με τα κέρδη επομένων ετών.

3 σχόλια:

 1. Το κίνημα της γραβάτας ,ξύπνησε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το 89,21% των οφειλετών ΕΦΚΑ (2.050.641 οφειλέτες) χρωστούν έως 30.000 ευρώ ο καθένας, ενώ 93.991 οφειλέτες έχουν οφειλή από 50.000 έως 100.000 ευρώ
  Το β’ τρίμηνο του 2022 (43,43) τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ταμεία παρουσιάζουν αύξηση ύψους 3,2 δισ. ευρώ ή κατά 7,2%.

  Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους ,γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλέβουν εφορία και δεν εχουν πρόβλημα ρευστότητας.
  Τι, όχι ?

  Η Τειρεσίας ειναι γεμάτη απο ελευθέρους επαγγελματίες και δεν μπορει να βγει κανένας ,απο χουι ,προτιμούν να βγάζουν στην Ελβετια τα χρήματα παρα να βγουν απο την μαύρη λιστα.

  Περίπου 2,2 εκατ. πελάτες που οφείλουν ως 3.000 ευρώ. και συνολικά 694 εκατ. ευρώ, ενώ 143.182 πελάτες με οφειλή άνω των 3.000 ευρώ ανά περίπτωση, χρωστούν συνολικά 1 δισ. ευρώ.Εχουν χρηματα ,γιατι κλέβουν την εφορία αλλά δεν σκεφτοντε να πληρώσουν την ΔΕΗ γιατι το ρεύμα είναι κατι οχι πολυ σημαντικο .

  Εχει δίκιο ο υπουργος,,δεν γίνεται να βγάζουν περσότερα οι υπάλληλοι απο τα αφεντιά.
  Δεν είναι λογικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. καλα που μας δινεις εξηγησεις της λογικης
  απο αθηνα
  η απο πειραια?
  εδω δν ειναι κολλονακι
  εδω ειναι //// τι ειναι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ