Πλιόγκας: «Ενισχύονται με νέο προσωπικό τα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας»

Την πλήρη εικόνα όλων των προσλήψεων, όλων των ειδικοτήτων ιατρικού - νοσηλευτικού - επικουρικού - διοικητικού - βοηθητικού προσωπικού, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζει το δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας.
Όπως αναφέρει και ο Διοικητής Ηλίας Πλιόγκας, το δυναμικό των Μονάδων Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνωρο βαθμό, με αριθμό που ξεπέρασε τους 256 που προστέθηκαν με όλες τις μορφές συμβάσεων εργασίας και έπεται και συνέχεια.

Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή τις πρόσφατες εγκρίσεις πρόσληψης ιατρών σε τακτικές θέσεις σας αποστέλλουμε πλήρη πίνακα όλων των προσλήψεων όλων των ειδικοτήτων (γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό - βοηθητικό προσωπικό, συμβασιουχοι ΟΑΕΔ κτλ) που την τελευταία περίοδο μέσω όλων των διαδικασιών (πρόσληψη, ανανέωση σύμβασης, νέες συμβάσεις κτλ) ενίσχυσαν το δυναμικό και των δύο Μονάδων Υγείας του ΓΝ Ημαθίας.

Όπως θα διαπιστώσετε πρόκειται για πρωτόγνωρο σε εύρος και μέγεθος αριθμό.Μέχρι και σήμερα φθάσαμε στους 256 ανθρώπους που ενισχύουν τα Νοσοκομεία μας! Σε στενή συνεργασία με την 3η ΥΠΕ ,υλοποιώντας το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας συνεχίζουμε αταλάντευτοι με υψηλή προτεραιότητα την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας που αποτελεί εθνική παρακαταθήκη.

Σε νέο δελτίο τύπου θα σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες ενίσχυσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που όπως και σεις θα διαπιστώσετε κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα εκσυχρονισμού και ενίσχυσης.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ   ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΔΡΑΣ   ΒΕΡΟΙΑ

             ΣΟΧ  2/2019:   26  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
             ΣΟΧ  1/2019:   14  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 
                                           1  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ    

             ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:    2  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄    &    1  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΒ΄.

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ          ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ                ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΛΟΓΩ  COVID  -  4  ΙΑΤΡΟΙ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  5              ΠΕ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID       1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    3              ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID              1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    4              ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ                 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  3              ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ           1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ     1                             ΠΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ       1
Ω.Ρ.Λ.    2                                            ΠΕ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ                  1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ     3              ΣΥΝΟΛΟ              6
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       1                             
ΣΥΝΟΛΟ              22                 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ               10
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ      7
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.   1
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ               2
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ              1
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ         1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ     1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ           5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ   1
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ       1
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ             1
ΣΥΝΟΛΟ:             42

                       ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ               1
ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ            1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ              1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ        1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ          1
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       2
ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ      2
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ      1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ               2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      1
ΣΥΝΟΛΟ              14
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
ΕΝΑΣ  (1) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  &  ΜΙΑ (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΜΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ).
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ               1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ         2
ΤΕ ΜΑΙΩΝ           1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           6
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       2
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ             1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ        1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ     1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ                3
ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ             2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6
ΣΥΝΟΛΟ              32
Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ.
             ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 2 ΘΕΣΕΙΣ.
             ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.
             ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από τους επιλαχόντες.
             ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ -  1  ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.
Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτήματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της, οι οποίες είναι οι εξής:
             2  ΘΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
             3  ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)
             1  ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΒ΄
             1  ΘΕΣΗ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  ΕΒ΄
             2  ΘΕΣΕΙΣ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
             1  ΘΕΣΗ  ΩΡΛ  ΕΒ΄
             1  ΘΕΣΗ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
             1  ΘΕΣΗ  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 6Κ/2020.
                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ   ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ   1
ΠΕ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ        1
ΤΕ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ        3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ        1
Επιπλέον, 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2643/98 ΑΜΕΑ ΦΕΚ 5054/31-12-2019.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

             ΣΟΧ  2/2019: 16  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
             ΣΟΧ  1/2019: 9  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

             ΠΕ Ακτινοφυσικών:  τακτική πλήρωση 1  άτομο

             ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:
 1  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
  1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄


ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ                                                               ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ             1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  1 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ           2
ΣΥΝΟΛΟ              5
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ    4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  1
ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ      3
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          3
ΣΥΝΟΛΟ              14

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           4
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         4
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ.              4
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.   1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ    2
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ               1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                2
ΣΥΝΟΛΟ:             23ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        1
ΣΥΝΟΛΟ              1

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ           1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         8
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           3
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟ        8
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ      2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ         1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ   1
ΣΥΝΟΛΟ              24

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :                                              
Σε διαδικασία πρόσληψης είναι :                                                                           
 -  (1) ΕΒ' Ορθοπαιδικής.              
 -  (1) ΕΒ΄Οφθαλμολογίας.
- (1) ΕΒ΄Μ/Γυναικολογίας.                                                                         
 -  ( 1 ) Αναισθησιολογίας.                          
(1) Ακτινοδιαγνωστικής .            
Εγκρίθηκε 1 θέση επιμελητή Β' Εσωτερικής Παθολογίας.
Εγκρίθηκε λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών Ιατρών.  
 - Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας            Η πρόσληψη έγινε.                                                                                    


Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην  6Κ/2020 προκήρυξη
                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ             1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ              1

6 σχόλια:

 1. Προφανώς το κοπιπαστε από το πιντιεφ τα έκανε σαλάτα. Ηθελημένα σαλάτα μήπως?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ καλές οι προσλήψεις βοηθάν στο σύστημα υγείας αλλά υπάρχουν είδη αυτοί οι ιατροί με τον ιατροδικαστή τι γίνεται που δεν έχουμε καθόλου ;
  Ποιος θα έχει την ευθύνη που μακάρι να μην ξανά γίνει κάτι και δεν έχουμε ιατροδοικαστη το έχω ζήσει στην οικογένεια μου και είναι θλιβερό για εμάς εύχομαι από καρδιάς να μην ξανά συμβεί σε κανέναν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια!!!Η σωστή διοίκηση είναι ορατή και στον κόσμο της Ημαθίας!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γίνεται εξαιρετική δουλειά. Αθορυβα8και ουσιαστικά. Ευχάριστη έκπληξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Παρτε κανενα ενδοκρινολογο κ.Διοικητα στο νοσοκομειο μας γιατι οι παθολογοι δεν πολυ γνωριζουν την παθηση των ενδοκρινολογικων αδενων και τωρα με τον ιο χρειαζεται ιδιαιτερη προσοχη .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πλάκα πλάκα καλά το πάει ο γιαννιτσώτης.Μπράβο ρε συ.Σπασε πλάκα να εγκαινιάσει αυτός το νοσοκομείο μας μετά από τοσα χρόνια που το χαμε ξεγραμένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ