Με 26 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15-07-2020 και ώρα 11:00, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη: Βασίλης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, Στέργιος Διαμάντης, Αθανάσιος Δέλλας, Χρήστος Τσιούντας, Γιώργος Γουλτίδης, Κωνσταντίνος Τροχόπουλος και Άρης Λαζαρίδης. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη πρακτικών ματαίωσης της διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 16ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός ή μη όρων για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δ. Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022»

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 12/20 απόφασης της Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ» περί έγκρισης ισολογισμού ,οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχείρισης και έκθεσης ελεγκτών χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 4ο Κίνηση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης του Αναψυκτηρίου Αγίου Γεωργίου και κατάρτιση των όρων δημοπρασίας.

ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικών επιτροπών α) διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης και β) παραλαβής για το έργο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τεχνικών στην Αθήνα μέσω Κατερίνης.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 3ου Ανταμώματος Νεολαίας Σανταίων με τον Τ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Π.Α.Σ.Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έκδοση ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος», για τη δημιουργία και έκδοση φωτογραφικού λευκόματος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγ. Βαρβάρας».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».

ΘΕΜΑ 13ο Επί αιτημάτων για εξώδικο συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών της Α.Β. από χρηματικό κατάλογο έτους 2007.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής του Κ. Π.από χρηματικό κατάλογο έτους 2019.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση της Π.Γ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση του Α.Κ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση της Μ.Ο. για μείωσης τελώ χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση του Π.Π. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση του Σ.Ψ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση του Κ.Ε. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση του Δ.Ζ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση της Α.Π. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 24ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 150/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας και ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 25ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 2/ΑΠΛ/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας

ΘΕΜΑ 26ο Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής των ΚΑΕΚ για το Ο.Τ.484Α (οδού περιοχής Β.Βικέλα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ