Από το Εργοχώρι σε σπίτια της Βέροιας - Επιχείρηση του δήμου για ένταξη των Ρομά

Ποια τα κριτήρια για την επιλογή των σπιτιών - Πώς θα γίνει η επιλογή των οικογενειών
Την ένταξή του στη δράση «Επιδότηση Ενοικίου» του προγράμματος «Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά», αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνεδρίασης (δείτε εδώ σχετικά). Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ στο οποίο θα συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και που θα δηλώσει το ενδιαφέρον του και ο δήμος Βέροιας και αφορά στη μετεγκατάσταση οικογενειών Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις

Αρχικά, θα μεταφερθούν 8 με 10 οικογένειες από τον οικισμό του Εργοχωρίου σε σπίτια εντός των ορίων του δήμου Βέροιας. Η επιλογή του οικισμού του Εργοχωρίου έγινε καθώς κρίθηκε ως ο πιο ακατάλληλος για τη διαβίωση των οικογενειών. Ο δήμος Βέροιας, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, θα χρηματοδοτεί για 3 χρόνια τις οικογένειες, για την καταβολή του ενοικίου και την πληρωμή των πάγιων λειτουργικών εξόδων, όπως λογαριασμούς ρεύματος, νερού κτλ. Η καταβολή του ενοικίου στον ιδιοκτήτη θα γίνεται από τον δήμο, μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης. 

Τώρα, στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν ενταχθεί στο παρελθόν και άλλες περιφέρειες της χώρας, από όπου και ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, τον τρόπο επιλογής των σπιτιών, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η επιλογή των οικογενειών. 

Η επιλογή των σπιτιών στο δήμο Βέροιας
Αρχικά, όπως αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση, ο δήμος θα πρέπει να προβεί σε  ενέργειες εύρεσης κατάλληλων κατοικιών - διαμερισμάτων για τις δυνητικά ωφελούμενες οικογένειες. Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου και του Κέντρου Κοινότητας - Παραρτήματος Ρομά, ενώ συγχρόνως δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση στην ιστοσελίδα του δήμου.
Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό πρόσωπο - ιδιοκτήτης ακινήτων στα όρια του δήμου, μπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση του δήμου για τα ακίνητα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης της πράξης ή/και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πράξης.

Τα ακίνητα που θα επιλεγούν για μίσθωση θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
• να έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, στην οποία να αναφέρεται ότι πρόκειται για οικία, 
• να διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και επαρκή αερισμό, επαρκή θέρμανση, αποχέτευση,
• να έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό), 
• σε κάθε προτεινόμενο διαμέρισμα θα διαμένει ΜΟΝΟ μία (1) οικογένεια (ένοικοι), 
• να ενοικιαστεί μέχρι το 50% των διαμερισμάτων κάθε ακινήτου - κτίσματος, εφόσον το κτίσμα έχει πάνω από 3 διαμερίσματα,
• η μίσθωση του ακινήτου θα έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Με βάση τον Κτηριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 56Δ/1989), όπως ισχύει, ο πληθυσμός για τη χρήση «κατοικία» (άρθρο 4 παρ.1) ορίζεται στο ένα (1) άτομο ανά 18 τετραγωνικά μέτρα. Ως εκ τούτου, ανά τύπο νοικοκυριού (αριθμός μελών), τα ακίνητα προς μίσθωση θα πρέπει να αντιστοιχούν στα τ.μ., όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Σε κάποιες περιπτώσεις που θα τεκμηριώνεται η μη διαθεσιμότητα προς ενοικίαση ακινήτων αντίστοιχων του εμβαδού του συγκεκριμένου τύπου νοικοκυριού σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, θα υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης μόνο ως προς το μέγιστο εμβαδό τους. 

Ποιο το πλαφόν του ενοικίου
Το μηνιαίο μίσθωμα των ακινήτων δεν μπορεί να ξεπερνά το γινόμενο της ανώτατης τιμής ενοικίασης (5,5 ευρώ/ τ.μ.) επί τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου στη βάση των προσκομισθέντων παραστατικών μίσθωσης ακινήτου. Εξαιρείται η ενοικίαση ακινήτου άνω των 150 τ.μ., όπου, όπως προβλέπεται και στην περίπτωση «Ε. Επιλογή Ακινήτων» ανωτέρω, δεν χρηματοδοτούνται τα πρόσθετα (πέραν των 150 τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, στις  περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε ακίνητο εμβαδού 150 τ.μ. (150 τ.μ.* 5,5€=825€).

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων
Οι ωφελούμενες οικογένειες που διαμένουν στον οικισμό του Εργοχωρίου θα επιλεχθούν μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση που διενεργούν τα στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών/ Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά και στη βάση των παρακάτω κριτηρίων: 

1. Είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου στον οποίο θα εφαρμοστεί η επιδότηση ενοικίου.

2. Έχουν εγγραφεί στην Κοινωνική Υπηρεσία / Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα ΡΟΜΑ (και στο αντίστοιχο μητρώο ωφελουμένων) του οικείου δήμου.

3. Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες διευθέτησης των αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων (και εφόσον αυτό γίνεται αποδεκτό από πλευράς δήμου παρέχοντας σχετική βεβαίωση για αυτό).

4. Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε αυτή.

5. Δεν συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης.

6. Έχουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι).

7. Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.

8. Τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής και φοιτούν κανονικά σε αυτά.

Σημειώνεται ότι: τα κριτήρια / προϋποθέσεις με αριθμό 4, 5 και 8 θα πρέπει να ισχύουν σε όλη τη διάρκεια της πράξης για κάθε ωφελούμενο και θα ελέγχονται περιοδικά από τον δήμο. Μη τήρηση αυτών συνεπάγεται τη διακοπή της πράξης για τα εν λόγω ωφελούμενα άτομα και νοικοκυριά αυτών.

Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων κριτηρίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω:
• Έχουν εργασιακή εμπειρία ή συμμετέχουν/συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας,
• Συμμετέχουν/συμμετείχαν σε ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία του παραρτήματος με τις προδιαγραφές για την υλοποίηση του προγράμματος, στο πλαίσιο των οποίων θα κινηθεί και ο δήμος Βέροιας.

22 σχόλια:

 1. ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ... "ΘΕΑ"!!!
  ΚΑΛΑ ΡΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ;;; ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ.
  ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΑΥΤΟ Ως ΛΥΣΗ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ρε ξεφτίλες..??βρηκατε λεφτα παλι για τους κλεφταραδες??αυτους που τα περνουν απο παντου και δεν πληρώνουν τίποτα?ακομα και απο τα παιδια τους που ταχα τα στελνουν σχολειο..και με ταξι παρακαλω..κοιταξτε να βαλετε αυτα τα λεφτα στον δημο,και να παρετε οικογενειάρχες που εχουν αναγκη απο δουλεια να μπορεσουν να ορθοποδήσουν,να ειναι τυπική στα καθημερινα τους εξοδα γιατι απο αυτους θα περνετε και δημοτικα τελη που τους αναλογουν και θα γεμίστε τα ταμια σας..ακου τρια χρόνια λεφτα διαβίωσης με παραταση..το βγαλατε και Ανακοίνωση!!ποιος εχασε την ντροπη να την βρείτε εσεις??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για άλλη μια φορά σχεδιάζουν προγράμματα ανίδεοι, όπως και στα προηγούμενα για τους ρομά. Απόδειξη η μέχρι τώρα αποτυχία όσων σχεδίασαν μέχρι τώρα.
  Κύριοι του προγράμματος, στο Υπουργείο και στο Δήμο ξεχάσατε 3 πιο σημαντικές παραμέτρους. 1.Όποιος Ρομά έχει παραβατική συμπεριφορά από την έναρξη του προγράμματος και μετά θα βγαίνει από το πρόγραμμα και αυτός και όλη η οικογένεια του, (έτσι ώστε να τον κοινηγούν όλοι της οικογένειας αν δεν είναι καλό παιδί).
  2. Δώστε τους τη δυνατότητα να κάνουν κάποια δουλειά, πχ να ασχοληθούν με την ανακύκλωση (το κάνουν παράνομα ήδη) έτσι ώστε να έχουν ένα μικρό αλλά σταθερό εισόδημα, μήπως και σταματήσουν να κλέβουν.
  3. Στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους αν έχουν παραβατική συμπεριφορά, ώστε να μην απειλούν τους πολιτικούς με την ψήφο τους.
  Αν δεν υπάρξουν αυτές οι τρεις παράμετροι δεν βλέπω αποτελέσματα.
  Θα κάνετε άλλη μια τρύπα στο νερό. Και θα τους δώσετε την δυνατότητα να γεμίσουν τα ενοικιαζόμενα σπίτια με κλοπιμαία.
  Απλά πράγματα, αλλά ποιος θα τα δει ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστες οι παρατηρησεις αν χανουν το προγραμμα με παραβατικη συμπεριφορα τοτε ισως φοβηθουν και συμπεριφερονται καλα στην οικοδομη που θα μενουν.

   Διαγραφή
  2. Ε τοτε βαλτους εσυ στη οικοδομη σου ή καλυτερα στο διαμερισμα σου ρε φιλε!

   Διαγραφή
  3. Για τα ψηφαλάκια γίνονται όλα. Οι γύφτοι δεν θέλουν να ενταχθούν. Πρέπει να το καταλάβετε κάποιοι. Αν ήθελαν θα το είχαν κάνει τόσα χρόνια. Τους βολεύει να ζουν παρασιτικά εις βάρος όλων μας. Κρίμα για τους ιδιοκτήτες που θα κάνουν το λάθος να τους βάλουν μέσα. Γιαπί θα παραλάβουν όταν την κάνουν νύχτα...

   Διαγραφή
 4. Να τους δώσουμε και κανά αυτοκίνητο κιόλας, μόνο ενοίκια και ΔΕΚΟ?? Άλλη μια αρπαχτή για να έχουμε ευχαριστημένους ψηφοφόρους. Αυτά μόνο στην Ελλαδάρα που ζούμε. Αν ήθελαν τόσα χρόνια οι γύφτοι θα είχαν ενταχθεί στην κοινωνία. Παράσιτα με παραβατική συμπεριφορά που ζουν εις βάρος όλων. Αμολάνε παιδιά, δηλώνουν τον διπλάσιο αριθμό και φουλ τα επιδόματα στην υγειά των κορόϊδων. Λόγω δουλειάς του έχω ζήσει από κοντά. Λυπάμαι τους ενοίκους και τους ιδιοκτήτες που θα τους έχουν στην πολυκατοικία. Όλη μέρα φασαρία, βρώμα και τα διαμερίσματα θα έχουν καταστραφεί όταν φύγουν νύχτα. Ο Έλληνας όμως μηδέν δικαιώματα, να πεθαίνει στους δρόμους, να του παίρνουν το σπίτι και στο τέλος να τον αναγκάζουν να βάλει τέλος στην ζωή του. Δεν υπάρχει σωτηρία για την Ελλάδα, δυστυχώς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οχι χρονια, αιωνες θελεις να πεις!
   ανατολική φυλή, δεν ενσωματώνεται-αφομοιώνεται ποτέ!

   Διαγραφή
 5. Να επιδοτηθούν οι κατασκευές νέων φυλακών,με μεγαλύτερες χωρητικότητες ώστε όσοι κλέβουν να μην παίρνουν ποινή φυλάκισης με αναστολή αλλα να πάνε μέσα.Σε δύο μήνες η αστυνομία καθαρίζει την μπουγάδα.Αλλα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ;;;
  ΑΜΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΓΙΟΥΦΤΑΡΟΣ!!!
  ΑΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διαβατό και άγιο Γεώργιο να πάνε άντε και άγια μαρινα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΥΤΑ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ!!!!!

   Διαγραφή
 8. Διαβατό και άγιο Γεώργιο να πάνε άντε και άγια μαρινα και στα σπίτια δημάρχου και αντιδημαρχων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Με αυτές οι απόψεις κατακραυγής εναντίων των ρομά τους έχουμε τόσα χρόνια εγκαταλελειμένους. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι είναι άκρως παραβατικοί και προβληματικοί. Ας σκεφθούμε όμως, αν μπουν σε σπίτια.
  1. θα σπάσει το γκέτο που έχουν κάνει εκεί στο μαχαλά, με ότι καλό συνεπάγεται.
  2. θα αρχίσουν να συνηθίζουν στην καλύτερη ζωή αυτοί και τα παιδιά τους, ζώντας πιο καλά από τα τσαντίρια.
  3. θα βρίσκουν κοινά με τους άλλους πολίτες και θα νιώθουν ενταγμένοι και κάπως ίδιοι μαζί τους.
  4.τα παιδιά θα διαβάζουν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες καθαριότητα κλπ έτσι θα είναι πιο αποδεκτά στα σχολεία τους άρα θα πηγαίνουν.
  5. θα αρρωσταίνουν λιγότερο άρα θα επιβαρύνουν λιγότερο τα ΕΣΥ-ΕΟΠΥΥ.
  Και κάπως έτσι με τα χρόνια θα γίνουν καλύτεροι από ότι είναι σήμερα.
  Τώρα αν συνδυαστούν τα μέτρα αυτά με την παραβατικότητα και την αυτόματη αποπομπή τους από το πρόγραμμα, τότε θα είναι ένα κίνητρο για νόμιμη ζωή , μαζί με μια εργασία για σταθερό και νόμιμο εισόδημα (πχ ανακύκλωση), αρχίζεις και βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
  Έτσι γίνονται οι οργανωμένες αλλαγές (με παροχές, όρια και ποινές). Δυστυχώς το πρόγραμμά σας έχει μόνο παροχές καθόλου όρια και ποινές, γι'αυτό και δύσκολα να πετύχει. Μακάρι αλλά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πολυ σωστα τα λες.
   παρτους στην οικοδομη σου και νοικιαστους το δικο σου διαμερισμα και ...καλα κερδη απο τα ενοικια!!!!
   και εαν εχεις δυο διαμερισματα στην οικοδομη βαλε την κορη σου με τα εγγονια σου στο διπλανο!
   ασε μας ρε μεγαλε με τις ωραιες ιδες σε βαρος των αλλων. εδω και αιωνες τι εχουν κανει οι ιδιοι τους να ξεκολλησουν απο τη λασπη;;; στη λασπη δεν ζουσε ολο το ρουμλουκι μεχρι και το 1960-70;;;; τους πηρε κανενας εκεινους - εμας και τους εφερε- μας εφερε- στη βεροια σε οικοδομες και σε ρετιρε;;;; και μαλιστα με πληρωμενα τα εξοδα!!!

   Διαγραφή
  2. Πελάτης των γυφτων υποθέτω,
   Και πρέπει να σου δίνουν να πίνεις από το καλό,
   Και σε προνομιακή τιμή για να τα γράφεις αυτά.

   Διαγραφή
  3. ΣΕ ΚΟΒΩ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΟΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΤΕΙΣ ΟΜΟΡΦΑ.
   ΟΜΩΣ ΘΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΣ

   ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΓΚΕΤΟ.
   ΛΟΙΠΟΝ ΓΚΕΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑ , ΝΑΜΗΝ ΤΟΛΜΑ, ΝΑ ΦΟΒΑΤΕ ΝΑ ΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΦΗΚΤΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ .
   ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΖΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΕ ΄΄ΓΚΕΤΟ΄΄ ΓΜΑΤΟ ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ;
   ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΟΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΆΥΤΟ ΤΟ ΓΚΕΤΟ ΟΙ ΡΟΜΑ ΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΔΙΚΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
   ΦΙΛΕ/Η ΜΟΥ ΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΡΙΞΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΣΟΥ...
   ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ.

   Διαγραφή
  4. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτά που λες είναι όντως ιδιαίτερα παραβατικοί, γι' αυτό και βάζω κάποιες δικλείδες που δεν τις έχει το πρόγραμμα. Αυτή της εξόδου από το πρόγραμμα αν συνεχίσουν να παρανομούν και αυτή της κάποιου είδους εργασία πχ νόμιμης ανακύκλωσης ώστε να έχουν κάποιο εισόδημα για να επιβιώσουν νόμιμα με την προϋπόθεση και πάλι ότι δεν θα παρανομίσουν είς τό εξής, αλλιώς έξω από το πρόγραμμα και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
   Είπαμε το τρίπτυχο (παροχές, όρια, ποινές).
   Δεν νομίζω ότι είναι παράλογα αυτά για κάποιο διάστημα ; Δικαιούνται και αυτοί μια ευκαιρία, όπως βέβαια και όλοι μας.
   Θα πρέπει να μάθετε οι νεώτεροι ότι μόνο ο Δήμαρχος Βλαχάκης είχε κάνει μια επιτυχημένη προσπάθεια με τους ρομά όταν τους έβαλε σε κάποια οικόπεδα (με κάποια χρέωση) στο Λαλοχώρι, Ταγαροχώρι και η όλη μετέπειτα πορεία τους είναι διαφορετική από τους άλλους στα τσαντιρια.

   Διαγραφή
  5. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΠΟΥ ΝΑΙ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΛΥΣΗ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΝΑΝΕ ΚΙΟΛΑΣ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΣΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ή ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ!!! ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΉΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ "ΤΣΑΝΤΙΡΙ " ΤΟΥΣ! ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ.

   Διαγραφή
 10. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΙΣΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΝΤΟΠΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ. ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΣ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΖΩΗ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Βρομα.
  Μόνο εγκληματικότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. εαν "τρεξει" τελικα αυτο το προγραμμα μαλλον θα την πληρωσουν οι ενοικοι -ιδιοκτητες παλιων οικοδόμων που κατοικουν σε αυτες. τα κλειστα διαμερισματων της οικοδομης οι ιδιοκτητες τους θα τα προσφερουν προς ενταξει στο προγραμμα γιατι ειναι στα αζήτητα για πολλα χρονια , οι ιδιοι ή δεν εχουν χρηματα ή δεν θελου να τα ανακαινίσουν και θα δουν το προγραμμα ως μια ευκαιρια να απαλλαγούν τουλάχιστον απο τον ΕΝΦΙΑ.
  προβλεπετε "πολεμος" στις παλιες οικοδομες και τελικα να φευγουν και οι παλιοι κατοικοι απο τα διαμερισματα τους εαν μπουν μεσα οι ρομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ