Νέος Αντιδήμαρχος Νάουσας ο Καραγιαννίδης

Με απόφαση του δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα, νέος αντιδήμαρχος οικονομικών ανέλαβε ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Ο νέος «τσάρος» της Ηρωικής Πόλης θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε από την θέση αυτή. Πιο συγκεκριμένα, στην
διαύγεια αναρτήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, η απόφαση του δημάρχου να ορίσει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέχρι 07/09/2020, τον κ. Καραγιαννίδη Αντώνιο του Δημοσθένη, καθ’ ύλην σε θέματα Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης. 

Θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού των υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται αρμόδιος, πριν την τελική έγκριση από το Δήμαρχο.

Τον έλεγχο και την εποπτεία καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, θρησκευτικών και λοιπών εορτών καθώς και έκδοση σχετικών πράξεων και εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Την χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου.

Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
Κατά τόπον:

Την τέλεση πολιτικών γάμων.

2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης.

Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ